×

ผู้นำอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ‘ทริปเปิลที บรอดแบนด์’ กับการขายทรัพย์สินเข้า JASIF [Advertorial]

โดย THE STANDARD TEAM
01.11.2019
  • LOADING...
JASIF

HIGHLIGHTS

3 Mins. Read
  • คนไทยใช้อินเทอร์เน็ตเติบโตสูง ทำให้โครงข่ายบรอดแบนด์อย่าง Fiber Optical หรือใยแก้วนำแสง เติบโตอย่างเห็นได้ชัด ณ ไตรมาส 1 ปี 2562 มีสัดส่วนสูงเป็นอันดับ 1
  • หนึ่งในบริษัทที่น่าจับตามองคือ บมจ.ทริปเปิลที บรอดแบนด์ (TTTBB) ที่ปัจจุบันให้บริการในชื่อ ‘3BB’ ได้รับผลดีเติบโตตามภาวะตลาด จุดเด่นคือประชาชนที่สนใจสามารถมีส่วนร่วมได้ผ่านการซื้อกองทุน JASIF 
  • ล่าสุดทางกองทุน JASIF จะซื้อทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงจำนวนไม่เกิน 700,000 คอร์กิโลเมตร เพิ่มเติมจาก TTTBB มูลค่าไม่เกิน 38,000 ล้านบาท* แต่แน่นอนว่า TTTBB ยังเช่าทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสง ดูแลบริหารใยแก้วนำแสง และจัดหาผู้เช่าให้เองเช่นเดิม ตามที่กำหนดในสัญญาที่เกี่ยวข้อง

เมื่อคนไทยใช้อินเทอร์เน็ตเป็นอันดับต้นๆ ของโลก ดังนั้นโครงสร้างพื้นฐานด้านบรอดแบนด์ที่ให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในไทยยิ่งขยายตัวขึ้นต่อเนื่อง โดยเฉพาะช่วงที่ตลาดหุ้นมีความผันผวน หนึ่งในตัวเลือกของนักลงทุนคือโครงสร้างพื้นฐานอินเทอร์เน็ตที่คนยังต้องใช้งานตลอด ว่าแต่นักลงทุนไทยจะมีส่วนร่วมในธุรกิจนี้ได้อย่างไร 

 

ตลาดใยแก้วนำแสง (Fiber Optical) ในไทยโตต่อเนื่อง แซงหน้าทุกวิธีการเชื่อมต่อ

 

JASIF

 

ในประเทศไทยคนเข้าถึงอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงมากขึ้นเรื่อยๆ ข้อมูลจาก กสทช. ณ ไตรมาส 1 ปี 2562 มีผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 9.36 ล้านราย เพิ่มขึ้น 7.2% จากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน ถ้าดูเป็นอัตราการเข้าถึงโทรศัพท์ประจำที่ต่อครัวเรือนยังอยู่ในระดับสูงที่ 43.38%

 

ขณะเดียวกันอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในไทยมีวิธีการเชื่อมต่อหลายแบบ เช่น Cable Broadband, Fiber Optical ฯลฯ โดยแบบที่น่าสนใจและขยายตัวอย่างต่อเนื่องคือ Fiber Optical หรือเส้นใยแก้วนำแสง เพราะไตรมาส 1 ปี 2562 นี้สัดส่วนเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่อันดับ 1 อยู่ที่ประมาณ 42.27% จากไตรมาส 1 ปี 2561 มีสัดส่วนเพียง 20.19% 

 

JASIF

 

เมื่อธุรกิจใยแก้วนำแสงขยายตัวขึ้น ส่วนหนึ่งมาจากภาคเอกชนที่ขยายตัว โดยเจ้าใหญ่ในตลาดนี้มี 4 บริษัท ได้แก่ บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น จำกัด (TICC), บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) หรือ TTTBB ซึ่งมีบริษัทแม่คือ JAS หรือบริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน), บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) และบริษัท แอดวานซ์ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด (AWN) 

 

บมจ.ทริปเปิลที บรอดแบนด์ สร้างรายได้ต่อเนื่องจากการขายและบำรุงเส้นใยแก้วนำแสง

แม้ชื่อ บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) หรือ TTTBB จะไม่คุ้นหู แต่ถ้าพูดชื่อสำหรับการให้บริการคือ ‘3BB’ คนไทยน่าจะคุ้นเคยกันดี ยิ่งถ้าดูส่วนแบ่งการตลาด TTTBB เป็นเบอร์ 2 ของธุรกิจอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในไทย

 

ทั้งนี้ บมจ.ทริปเปิลที บรอดแบนด์ ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่ 3 จาก กสทช. (ตั้งแต่ปี 2549) ซึ่งจะดำเนินงานโครงข่ายโทรคมนาคมเพื่อให้บริการสื่อสารด้านเสียงและข้อมูลในรูปบริการโทรศัพท์ผ่านโครงข่ายโทรคมนาคมพื้นฐานทั่วประเทศ

 

เรื่องรายได้ก็เติบโตต่อเนื่อง ส่วนหนึ่งเพราะทาง TTTBB จะขายทรัพย์สินใยแก้วนำแสงให้กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน (JASIF) โดยทาง TTTBB จะเช่าทรัพย์สินใยแก้วนำแสงจากตัวกองทุนฯ และบริหารงานด้านใยแก้วนำแสง เช่น ดูแลบำรุงใยแก้วนำแสง จัดหาผู้เช่าโครงข่ายฯ ทำให้มีรายได้ต่อเนื่อง

 

สำหรับ TTTBB นั้นมีทีมผู้บริหารที่มีความเป็นมืออาชีพและมีผลการดำเนินงานเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยนับจากปี 2558-2561 TTTBB มีรายได้จากการขายสินค้าและการให้บริการเพิ่มขึ้นจาก 12,749 ล้านบาท เป็น 19,409 ล้านบาท เติบโตเฉลี่ยปีละ 15%

 

ทริปเปิลที บรอดแบนด์ เตรียมขายเส้นใยแก้วนำแสงเข้ากองทุน JASIF เพิ่ม 

ล่าสุดเมื่อสิ้นเดือนกันยายน 2562 ที่ผ่านมา ทางกองทุน JASIF อนุมัติลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 1 เพื่อซื้อทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานใยแก้วนำแสงจาก TTTBB จำนวนไม่เกิน 700,000 คอร์กิโลเมตร ในมูลค่าไม่เกิน 38,000 ล้านบาท หลังเข้าลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 1 แล้วจะทำให้ประมาณการเงินปันส่วนแบ่งกำไรต่อหน่วยลงทุน (DPU) ในช่วงเวลา 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2563** เพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 1.0387 บาทต่อหน่วย จากเดิมอยู่ที่ประมาณ 0.9924 บาทต่อหน่วย*** นอกจากนี้ใยแก้วนำแสงที่ TTTBB ขายในครั้งนี้สร้างขึ้นมาราว 1-3 ปี หากมีการบำรุงรักษาอย่างดี อายุการใช้งานเฉลี่ยจะอยู่ที่ 35-40 ปี และเมื่อกองทุนฯ จะจ่ายเงินให้ TTTBB ทางกองทุนฯ จะเพิ่มทุนจดทะเบียนกองอีกไม่เกิน 24,629 ล้านบาท โดยจะออกเสนอขายหน่วยลงทุนใหม่จำนวนไม่เกิน 2,500 ล้านหน่วยแก่ผู้ลงทุนเดิมที่ราคาเสนอขาย 9 บาทต่อหน่วย และกำหนดอัตราส่วนจัดสรรที่ 2.2 หน่วยลงทุนเดิมต่อ 1 หน่วยลงทุนใหม่ ทั้งนี้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิ์จองซื้อสามารถจองซื้อได้ในวันที่ 7-13 พฤศจิกายน 2562 ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)

 

นอกจากนี้กองทุนฯ ยังอนุมัติขยายอายุสัญญาเช่าหลักของทรัพย์สินเดิมของกองทุนฯ ได้แก่ เส้นใยแก้วนำแสง (Optical Fiber Cable หรือ OFC) จำนวนไม่เกิน 784,400 คอร์กิโลเมตร โดยมี TTTBB เป็นคู่สัญญา จากเดิมที่จะสิ้นสุดอายุสัญญาเช่าในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2569 โดยจะขยายอายุสัญญาไปเป็น 29 มกราคม 2575 ดังนั้นผลดีต่อกองทุนฯ คือจะมีกระแสรายได้จากค่าเช่ายาวนานและมั่นคงขึ้น 

 

TTTBB ยังมีโอกาสเติบโตอีกมากในอนาคต ทั้งจากการสนับสนุนของ JAS และการใช้เงินที่ได้มาลงทุนเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้ดี รวมถึงครอบคลุมทั้ง 77 จังหวัดของไทย  

 

*ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าใช้จ่ายต่างๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงส่วนเพิ่ม

**จัดเตรียมโดยบริษัทจัดการและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีที่ได้รับใบอนุญาต

***บนสมมติฐานที่ออกหน่วยลงทุนใหม่ของกองทุนฯ จำนวน 2,500 ล้านหน่วย 

 

พิสูจน์อักษร: ภาสิณี เพิ่มพันธุ์พงศ์

อ้างอิง: 

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories