×

เปิดแผนธรรมาภิบาล ITD เผยอบรมพนักงานเรื่องสิ่งแวดล้อมทุกปี ก.ล.ต. ยังไม่มีความเห็นเรื่อง ‘เปรมชัย’

19.03.2019
  • LOADING...
ITD

สังคมกลับมาจับตาชื่อของ ‘เปรมชัย กรรณสูต’ อีกครั้ง หลังศาลจังหวัดทองผาภูมิ พิพากษาคดีล่าสัตว์ป่าที่ทุ่งใหญ่นเรศวร จำคุก 16 เดือนโดยไม่รอลงอาญา และยกฟ้องข้อหามีซากสัตว์ป่าคุ้มครองในครอบครอง ล่าสุดทีมทนายของเปรมชัยได้ยื่นประกันตัว และศาลให้พิจารณาให้ประกันตัวแล้วด้วยวงเงิน 400,000 บาท พร้อมห้ามออกนอกประเทศ

 

เปรมชัยดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการและกรรมการของบริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) หรือ ITD บริษัทอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้างอันดับต้นๆ ของประเทศไทย จากข้อมูลปี 2561 พบว่ามีสินทรัพย์เกือบ 1 แสนล้านบาท มีรายได้ราว 6.2 หมื่นล้านบาท ซึ่งตัวเปรมชัยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่ 13.53%

 

เมื่อข่าวเรื่องฆ่าเสือดำเป็นที่สนใจของสังคมในเดือนกุมภาพันธ์ 2561 สังคมต่างตั้งคำถามเรื่องความเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งผู้บริหารของ ITD ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และจากเอกสาร ‘บรรษัทภิบาลอิตาเลียนไทย 2562’ ของ ITD ก็ระบุชัดเจนเรื่องจริยธรรมธุรกิจและจรรยาบรรณพนักงาน หน้าที่ 14 หัวข้อ 1.6 ผู้บริหารต่อสังคมส่วนรวมว่า ‘ไม่กระทำการใดๆ ที่จะมีผลเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม’ และ ‘ปฏิบัติหรือควบคุมให้มีการปฏิบัติอย่างเคร่งครัดตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย และกฎระเบียบที่ออกโดยหน่วยงานกำกับดูแล’

 

นอกจากนี้ในหน้าที่ 25 ของเอกสารดังกล่าว หัวข้อนโยายความรับผิดชอบต่อสังคม ข้อ 6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ยังระบุว่า ‘ ปัจจุบันสังคมให้ความสำคัญกับการรักษาสิ่งแวดล้อมมาก การดำเนินโครงการที่มีการป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างดี ย่อมช่วยใหบริษัทฯ สามารถดำเนินโครงการก่อสร้างได้อย่างราบรื่นและเสร็จทันเวลา ดังนั้น บริษัทฯ จะมีการป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการดำเนินงานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และจะเข้าไปมีส่วนร่วมกับภาคส่วนอื่นๆ ของสังคมในการจัดกิจกรรมเพื่อรักษาและปรับปรุงคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้วย นอกจากนั้น ยังส่งเสริมให้พนักงานมีการพัฒนาความรู้ในเรื่องการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและการใช้ทรัพยากร โดยจัดให้มีการฝึกอบรมเป็นประจำทุกปี’

 

สำนักคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เคยชี้แจงในปีที่ผ่านมาว่าเรื่องดังกล่าวไม่เข้าข่ายขาดความน่าไว้วางใจในการเป็นผู้บริหารบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. กจ. 3/2560 เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทในการพิจารณาคุณสมบัติของผู้บริหาร ซึ่งสังคมก็รับรู้ว่านับจากเกิดเหตุจนถึงปัจจุบัน เปรมชัยยังคงดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการของ ITD มาจนถึงทุกวันนี้ ล่าสุดวันนี้ (19 มี.ค.) ผู้สื่อข่าวสอบถามไปที่ทีมประชาสัมพันธ์ของ ก.ล.ต. ต่อเรื่องดังกล่าวอีกครั้ง ขณะนี้ ก.ล.ต. ยังไม่ได้ให้ความเห็นใดๆ ต่อเรื่องดังกล่าว

 

พิสูจน์อักษร: ลักษณ์นารา พักตร์เพียงจันทร์

อ้างอิง:

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories