×

กองทัพบกคว้าอันดับ 1 หน่วยงานระดับกรม คะแนนประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสสูงสุด

โดย THE STANDARD TEAM
09.12.2019
 • LOADING...
วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล

เนื่องในวันที่ 9 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (International Anti-Corruption Day) พล.อ. ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มอบรางวัลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2562 (ITA  Awards) จำนวน 34 รางวัล โดยให้รางวัลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐที่มีผลคะแนนสูงสุดในแต่ละประเภท รวมจำนวน 34 หน่วยงาน

 

สำหรับประเภทหน่วยงานระดับกรมหรือเทียบเท่า คะแนนสูงสุด ได้แก่ กองทัพบก ได้ 97.96 คะแนน รองลงมาคือกรมที่ดิน ได้ 95.99 คะแนน และสำนักงานกิจการยุติธรรม ได้ 95.76 คะแนน

 

ประเภทหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ได้แก่ ธนาคารอาคารสงเคราะห์, การกีฬาแห่งประเทศไทย, ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร, ธนาคารออมสิน, ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย, บริษัท ไปรษณีย์ไทย จํากัด และบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จํากัด ตามลำดับ

 

ประเภทหน่วยงานองค์การมหาชน อันดับ 1 คือสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร และอันดับ 2 คือองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 

 

ประเภทหน่วยงานจังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครพนม

 

ประเภทองค์กรศาล ได้แก่ สำนักงานศาลยุติธรรม

 

ประเภทองค์การบริหารส่วนจังหวัด ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

 

ประเภทหน่วยงานเทศบาลตำบล ได้แก่

 • เทศบาลตำบลทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน
 • เทศบาลตำบลป่าสัก จังหวัดลำพูน
 • เทศบาลตำบลดอนศิลา จังหวัดเชียงราย
 • เทศบาลตำบลเวียง จังหวัดเชียงราย
 • เทศบาลตำบลริมปิง จังหวัดลำพูน
 • เทศบาลตำบลเวียงเทิง จังหวัดเชียงราย
 • เทศบาลตำบลบะหว้า จังหวัดสกลนคร
 • เทศบาลตำบลบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ตามลำดับ

 

และประเภทหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบล ได้แก่

 • องค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย จังหวัดสิงห์บุรี
 • องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว จังหวัดเชียงใหม่
 • องค์การบริหารส่วนตำบลวังเย็น จังหวัดนครปฐม
 • องค์การบริหารส่วนตำบลเขารวก จังหวัดลพบุรี
 • องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหิน จังหวัดลพบุรี
 • องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น จังหวัดลพบุรี
 • องค์การบริหารส่วนตำบลคำโตนด จังหวัดปราจีนบุรี
 • องค์การบริหารส่วนตำบลอ้อมเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
 • องค์การบริหารส่วนตำบลสวนแตง จังหวัดสุพรรณบุรี
 • องค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
 • องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแหลม จังหวัดลพบุรี ตามลำดับ

 

พิสูจน์อักษร: ภาสิณี เพิ่มพันธุ์พงศ์

 • LOADING...

READ MORE
Latest Stories