×

กอ.รมน. แจงปมเฟซบุ๊กปิด 185 บัญชีเป็น ‘บัญชีส่วนบุคคล’ ยืนยันไม่มีนโยบายทำ IO

โดย THE STANDARD TEAM
04.03.2021
  • LOADING...
กอ.รมน. แจงปมเฟซบุ๊กปิด 185 บัญชีเป็น ‘บัญชีส่วนบุคคล’ ยืนยันไม่มีนโยบายทำ IO

วันนี้ (4 มีนาคม) พล.ต. ธนาธิป สว่างแสง โฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) ได้เปิดเผยว่า ตามที่สำนักข่าว Reuters ได้นำเสนอข่าวการสั่งปิดเฟซบุ๊กและปิดบัญชีรวมทั้งเพจเฟซบุ๊ก โดยได้ลบ 185 บัญชี และกลุ่มที่ตรวจจับได้ว่าสมัครเข้ามาเพื่อปฏิบัติการข้อมูลข่าวสาร หรือ IO มีส่วนเชื่อมโยงกับกองทัพไทย และ กอ.รมน. ได้โพสต์เนื้อหาสนับสนุนกองทัพ สนับสนุนสถาบันพระมหากษัตริย์ เรียกร้องความสงบสุขให้เกิดขึ้นในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โจมตีกลุ่มแบ่งแยกดินแดน โดยไม่ได้เปิดเผยว่าบัญชีเหล่านี้เกี่ยวข้องกับหน่วยงานรัฐว่า

 

กอ.รมน. ไม่ทราบถึงการถูกถอดบัญชีเฟซบุ๊กตามที่เป็นข่าว เนื่องจากการใช้งานของเฟซบุ๊กเป็นบัญชีส่วนบุคคล ไม่มีความเกี่ยวข้องกับองค์กร (กอ.รมน.) การลบบัญชีจากเฟซบุ๊กถือเป็นการลบบัญชีส่วนบุคคล ปัจจุบันเฟซบุ๊กของ กอ.รมน. ยังสามารถใช้งานได้ตามปกติ

 

กอ.รมน. ไม่มีนโยบายให้หน่วยดำเนินงานตามที่เป็นข่าว จากนโยบายของ กอ.รมน. มีหน้าที่เป็นศูนย์กลางขับเคลื่อนประสานงานในการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ให้กับประชาชน เพื่อเป็นที่พึ่งของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากความเดือดร้อน ซึ่ง กอ.รมน. ได้ยึดถือเป็นแนวทางการปฏิบัติงานมาโดยตลอด 

 

พล.ต. ธนาธิป ระบุว่าการใช้งานโซเชียลมีเดียของ กอ.รมน. มีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมผลงานของ กอ.รมน. สร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ให้กับประชาชนได้อย่างรวดเร็ว พร้อมรับทราบความต้องการของประชาชนเพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้ตรงตามความต้องการ และสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล 

 

โดยปัจจุบัน กอ.รมน. ได้มีคอลเซ็นเตอร์ 1374 รับแจ้งเหตุความมั่นคงเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่จะทำให้การดำเนินชีวิตของประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

 

พิสูจน์อักษร: ภาสิณี เพิ่มพันธุ์พงศ์

  • LOADING...

READ MORE


Latest Stories