×

8 ข้อเรียกร้องเพื่อคุ้มครองสิทธิสตรี 8 มีนาคม วันสตรีสากล

โดย THE STANDARD TEAM
08.03.2022
  • LOADING...
8 ข้อเรียกร้องเพื่อคุ้มครองสิทธิสตรี 8 มีนาคม วันสตรีสากล

วันนี้ (8 มีนาคม) สมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (สรส.) คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย (คสรท.) ร่วมจัดกิจกรรมในงานวันสตรีสากล ประจำปี 2565 โดยเคลื่อนขบวนจากอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย เพื่อยื่นหนังสือถึง พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี​​ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เรียกร้องให้มีการคุ้มครองสิทธิของสตรี​ 

 

นอกจากนี้ กลุ่มผู้จัดกิจกรรมยังได้อ่านแถลงการณ์ 8 ข้อ ดังนี้

 

  1. รัฐต้องรับรองอนุสัญญา ILO ฉบับที่ 183 ว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิความเป็นมารดา

 

  1. รัฐต้องกำหนดให้ผู้หญิงมีสิทธิลาคลอดได้ 180 วัน และให้ผู้ชายลาไปดูแลภรรยาคลอดบุตรได้ 30 วัน โดยได้รับค่าจ้าง 100%

 

  1. รัฐต้องรับรองอนุสัญญา ILO ฉบับที่ 190 ว่าด้วยการขจัดความรุนแรง และการล่วงละเมิดในโลกแห่งการทำงาน

 

  1. รัฐต้องรับรองอนุสัญญา ILO ฉบับที่ 189 ว่าด้วยงานที่มีคุณค่าสำหรับลูกจ้างทำงานบ้าน และอนุสัญญา ILO ฉบับที่ 177 ว่าด้วยงานที่รับไปทำที่บ้านเพื่อให้แรงงานได้รับการคุ้มครองอย่างเคร่งครัดและเป็นธรรม

 

  1. รัฐต้องกำหนดมาตรการเพื่อขจัดการละเมิดสิทธิแรงงานทุกรูปแบบ รวมถึงหามาตรการปกป้อง คุ้มครอง และเยียวยา เพื่อสร้างความมั่นคงในการทำงานและเข้าถึงสิทธิสวัสดิการอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียม

 

  1. รัฐต้องให้เงินอุดหนุนเด็กเล็กถ้วนหน้า 0-6 ปี เดือนละ 600 บาท

 

  1. รัฐต้องกำหนดสัดส่วนผู้หญิงและเพศสภาพในการตัดสินใจของคณะกรรมการทุกมิติ ทุกระดับ อย่างน้อย 1 ใน 3

 

  1. รัฐต้องกำหนดให้วันที่ 8 มีนาคมของทุกปีเป็นวันหยุดตามประเพณี

 

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising