×

วันยุติความรุนแรงต่อสตรีสากล ส.ส. พลังประชารัฐ ชวนคนไทยแจ้งความ-เบาะแส กระทำรุนแรงต่อเด็ก-สตรี-คนในครอบครัว

โดย THE STANDARD TEAM
25.11.2021
  • LOADING...
ธณิกานต์ พรพงษาโรจน์

วันนี้ (25 พฤศจิกายน) ธณิกานต์ พรพงษาโรจน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) เขตบางซื่อ-ดุสิต พรรคพลังประชารัฐ ในฐานะผู้ขับเคลื่อนนโยบายด้านความปลอดภัยของผู้หญิง เปิดเผยว่า วันที่ 25 พฤศจิกายนของทุกปี เป็นวันรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว อีกทั้งองค์การสหประชาชาติได้ร่วมสนับสนุนและมีมติรับรองให้วันนี้เป็นวันยุติความรุนแรงต่อสตรีสากล จึงมีการเชิญชวนให้ทุกคนร่วมแสดงออกด้วยการติดสัญลักษณ์ ‘ริบบิ้นขาว’ สื่อว่า คุณคือผู้หนึ่งในสังคมที่ไม่ยอมรับ ไม่นิ่งเฉย ไม่กระทำความรุนแรงต่อเด็กและสตรี ทุกรูปแบบ

 

ธณิกานต์กล่าวว่า จากสถิติกว่า 80% ของผู้หญิงและเด็ก ถูกทำร้าย ล่อลวง ละเมิด คุกคาม ข่มขืนกระทำชำเรา จากคนใกล้ชิดหรือคนรู้จัก ดังนั้นปัญหาความรุนแรงไม่ใช่เรื่องไกลตัว และบ้านไม่ใช่พื้นที่ปลอดภัย (Safe Zone) ของทุกคน โดยเฉพาะในช่วงการระบาดของโควิด ความรุนแรงในครอบครัวของไทยเพิ่มสูงขึ้นถึง 66% สาเหตุส่วนใหญ่มาจากความเครียดทางเศรษฐกิจที่ส่งผลต่อรายได้ในครอบครัวและการใช้สารเสพติด ยังมีข้อมูลจากองค์การสหประชาชาติที่ระบุอีกว่า ประเทศไทยติด 1 ใน 10 ของประเทศที่มีสถิติความรุนแรงต่อเด็กและสตรีมาอย่างต่อเนื่อง

 

นอกจากนี้ส่วนหนึ่งยังมาจากคนไม่นิยมแจ้งความเมื่อพบหรือประสบกับความรุนแรงในครอบครัว โดยมีเพียง 17% เท่านั้นที่กล้าออกมาเปิดเผยเรื่องราวและร้องขอความช่วยเหลือ 

 

ดังนั้นตนเองในฐานะที่ขับเคลื่อนเรื่องความปลอดภัยของผู้หญิง จึงขอความร่วมมือว่า หากพบเห็นความรุนแรงในครอบครัว สามารถติดต่อหน่วยงานรัฐหรือมูลนิธิต่างๆ เพื่อเข้าสู่กระบวนการดูแลช่วยเหลือ เช่น สายด่วน 191 หรือสายด่วน 1300 ซึ่งเป็นศูนย์ช่วยเหลือสังคม One Stop Crisis Center (OSCC) ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) หรือสายด่วนสุขภาพจิต 1323 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือเครือข่ายพลเมืองเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG Citizens Alliance) ช่องทางออนไลน์ Facebook Page: SDG Citizens ประชาชนคนรุ่นเปลี่ยน

  • LOADING...

READ MORE


Latest Stories

Close Advertising