×
267831

วันปลอดถุงพลาสติกสากลที่ยังคงเต็มไปด้วยถุงพลาสติกในชีวิตประจำวัน

โดย THE STANDARD TEAM
03.07.2019
  • LOADING...
International Plastic Bag Free Day

แม้วันที่ 3 กรกฎาคมของทุกปี จะตรงกับวันปลอดถุงพลาสติกสากล ที่ประเทศต่างๆ ทั่วโลกต่างพร้อมใจกันงดใช้ถุงพลาสติก 1 วัน เพื่อบรรเทาเบาบางปัญหาขยะพลาสติกที่กำลังเป็นปัญหาคุกคามสิ่งมีชีวิตทุกชีวิตบนโลกใบนี้ แต่เมื่อย้อนกลับมาดูในประเทศไทย ถุงพลาสติกยังคงเป็นสิ่งจำเป็นในชีวิตประจำวันที่ยากจะหลีกเลี่ยง

 

จากข้อมูลของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ระบุว่า ประเทศไทยผลิตและใช้ถุงพลาสติกประมาณ 45,000 ล้านใบต่อปี ซึ่งที่ผ่านมามีทั้งหน่วยงานรัฐและเอกชนร่วมกันรณรงค์ลด ละ เลิกใช้ถุงพลาสติกอย่างต่อเนื่อง แม้จะเริ่มต้นเพียงไม่นาน แต่สามารถลดการใช้ถุงพลาสติกได้เกือบ 1,600 ล้านใบ 

 

International Plastic Bag Free Day

 

ซึ่งจากมาตรการลดใช้ถุงพลาสติกของหน่วยงานต่างๆ ผลลัพธ์ที่ออกมาพบว่า คนไทยให้ความสนใจ ตื่นตัว และตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวเป็นอย่างดี ซึ่งแนวโน้มในอนาคต สถานการณ์น่าจะดีขึ้นเรื่อยๆ หากภาครัฐและเอกชนจับมือกันงดใช้ถุงพลาสติกอย่างจริงจังและต่อเนื่อง

 

ไม่แน่ว่าวันปลอดถุงพลาสติกปีหน้า อาจไม่มีภาพถุงพลาสติกเหลือให้เห็นมากเท่าในวันนี้ 

 

International Plastic Bag Free Day

International Plastic Bag Free Day

International Plastic Bag Free Day

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories