×
413884

ส.ประกันวินาศภัยไทย แจงเงื่อนไขประกัน ‘โควิด-19’ ให้ต่างชาติใช้ STV เข้าไทย

29.10.2020
  • LOADING...
นักท่องเที่ยวประเภทพิเศษ STV ประกัน

กี่เดช อนันต์ศิริประภา ผู้อำนวยการบริหาร สมาคมประกันวินาศภัยไทย กล่าวว่า 

 

ทางศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) เห็นชอบมาตรการการเปิดประเทศ สำหรับนักท่องเที่ยวประเภทพิเศษ (Special Tourist Visa: STV) แบบ ‘จำกัดจำนวน’ ซึ่งเริ่มเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นมา 

 

ทั้งนี้ มีเงื่อนไขว่าชาวต่างชาติที่เข้ามาในไทย และนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ใช้วีซ่า STV ที่มาพำนักระยะยาว 90-270 วัน ต้องทำประกันภัยเพื่อคุ้มครองโรคโควิด-19 ที่มีวงเงินคุ้มครองไม่น้อยกว่า 100,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือเท่ากับ 3,200,000 บาท โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวที่ใช้วีซ่า STV ต้องทำประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุที่มีวงเงินคุ้มครองไม่น้อยกว่า 40,000 บาทสำหรับผู้ป่วยนอก และไม่น้อยกว่า 400,000 บาทสำหรับผู้ป่วยใน ตลอดระยะเวลาที่พำนักอยู่ในประเทศไทย

 

ดังนั้นสมาคมประกันวินาศภัยไทย ร่วมกับบริษัทสมาชิก 13 บริษัท บริษัทประกันชีวิต 3 บริษัท สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เช่น ศบค. กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการต่างประเทศ ฯลฯ ทำโครงการประกันภัยคุ้มครองการติดโรคโควิด-19 สำหรับชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทย  (ใน 7 เงื่อนไข และ STV) โดยมีช่องทางออนไลน์เพื่อขายกรมธรรม์นี้ผ่านทางเว็บไซต์ https://covid19.tgia.org

 

โดยจะให้ความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัย 2 ส่วน 1. ความคุ้มครองกรณีผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตด้วยโควิด-19 ไม่เกินวงเงินดังกล่าวข้างต้น และ 2. คุ้มครองกรณีการป่วยจากโควิด-19 จนเป็นเหตุให้ต้องเข้ารับการรักษาพยาบาลและรักษาพยาบาลต่อเนื่อง ไม่ว่าจะในฐานะผู้ป่วยในหรือผู้ป่วยนอก 

 

พิสูจน์อักษร: ลักษณ์นารา พักตร์เพียงจันทร์

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories