×

เปิดงบห้องเรียนติดแอร์ปลอดฝุ่น ก่อนถูกสภา กทม. ตัดทิ้งให้ไปปลูกต้นไม้

โดย THE STANDARD TEAM
07.09.2023
  • LOADING...

THE STANDARD ชวนพิจารณางบประมาณโครงการการปรับปรุงห้องเรียนปลอดฝุ่นชั้นอนุบาลใน 6 กลุ่มเขต 429 โรงเรียน 1,743 ห้องเรียน ของสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร 

 

ซึ่งรายละเอียดการจัดทำห้องเรียนปลอดฝุ่นในโครงการดังกล่าวเป็นไปตามมาตรการของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ที่แนะนำว่าควรมีการติดแอร์ขนาด 30,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง และพัดลมระบายอากาศ ในแต่ละห้องเรียนที่มีขนาด 49-64 ตารางเมตร

 

อย่างไรก็ตาม โครงการนี้ได้ข้อสรุปจากที่ประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 2 (ครั้งที่ 1) ประจำปีพุทธศักราช 2566 ระบุว่า

 

เห็นควรตัดงบประมาณ เนื่องจากมองว่าไม่คุ้มค่ากับงบประมาณในการปรับปรุงห้องเรียน โดยการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศอาจเป็นการแก้ไขปัญหาไม่ถูกวิธี ต้นทางการแก้ปัญหาคือการปลูกฝังให้เด็กได้เรียนรู้การปลูกต้นไม้เพื่อกรองฝุ่น

 

 

  • กลุ่มกรุงเทพกลาง จำนวน 41 โรงเรียน 140 ห้องเรียน เป็นเงิน 17,646,000 บาท
  • กลุ่มกรุงเทพตะวันออก จำนวน 129 โรงเรียน 561 ห้องเรียน เป็นเงิน 70,584,000 บาท
  • กลุ่มกรุงเทพเหนือ จำนวน 45 โรงเรียน 244 ห้องเรียน เป็นเงิน 30,748,000 บาท
  • กลุ่มกรุงเทพใต้ จำนวน 55 โรงเรียน 192 ห้องเรียน เป็นเงิน 24,202,000 บาท
  • กลุ่มกรุงเทพเหนือ จำนวน 89 โรงเรียน 247 ห้องเรียน เป็นเงิน 37,033,000 บาท
  • กลุ่มกรุงธนใต้ จำนวน 70 โรงเรียน 359 ห้องเรียน เป็นเงิน 45,126,000 บาท 

 

รวมทั้งหมด 429 โรงเรียน 1,743 ห้องเรียน

 

อ้างอิง: กรุงเทพมหานคร

ภาพประกอบ: กันยกร กาญจนวิไล

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising