×

อินโดนีเซียยกเลิกวีซ่าชั่วคราวทุกประเทศ 1 เดือน พร้อมระงับการเข้าเมืองจากผู้เดินทางที่เคยไปประเทศเสี่ยงช่วง 14 วัน

โดย THE STANDARD TEAM
18.03.2020
  • LOADING...

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา ออกประกาศชี้แจงเกี่ยวกับมาตรการชั่วคราวจำกัดการเดินทางเข้าประเทศอินโดนีเซีย ตามประกาศระบุว่า

 

ตามที่เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 รัฐบาลอินโดนีเซียได้ประกาศมาตรการชั่วคราวในการจำกัดการเดินทางเข้าอินโดนีเซีย โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2563 เวลา 00.00 น. ซึ่งมีผลบังคับใช้เป็นเวลา 1 เดือน สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

 

– ยกเลิก Visa Exemption Policy สำหรับ Short Stay Visit, Visa on Arrival และ Diplomatic and Service Visa Free Facilities สำหรับทุกประเทศ (รวมประเทศไทย)

– ระงับการเข้าเมืองของผู้ที่เดินทางมาจากอิหร่าน อิตาลี นครรัฐวาติกัน สเปน ฝรั่งเศส เยอรมนี สวิตเซอร์แลนด์ และสหราชอาณาจักร ในช่วง 14 วันก่อนเดินทาง (โดยมาตรการห้ามการเข้าเมืองของผู้ที่เดินทางมาจากจีน พื้นที่ระบาดในเกาหลีใต้ อิหร่าน และอิตาลี ที่เคยประกาศก่อนหน้านี้ยังมีผลบังคับใช้)

– ผู้ที่เดินทางเข้าอินโดนีเซียทุกคนจะต้องกรอกฟอร์ม Healh Alert Card

 

ด้านมาตรการที่เกี่ยวกับคนไทย สถานทูตระบุในประกาศว่า สำหรับคนที่จะเดินทางเข้าอินโดนีเซียจะต้องขอรับการตรวจลงตราที่สถานเอกอัครราชทูตอินโดนีเซีย พร้อมแจ้งวัตถุประสงค์ของการเดินทาง แสดงใบรับรองแพทย์ภาษาอังกฤษที่ออกโดยหน่วยงานสาธารณสุข และมีอายุไม่เกิน 7 วันในวันที่เดินทางมายังอินโดนีเซีย โดยใบรับรองแพทย์ต้องระบุว่า เดินทางได้ และไม่มีปัญหาระบบทางเดินหายใจ

 

ส่วนคนไทยที่มีถิ่นพำนักในอินโดนีเซียจะต้องมีวีซ่าและใบอนุญาตพำนักในอินโดนีเซียที่ยังมีอายุ พร้อมแสดงใบรับรองแพทย์ตามประกาศข้างต้น ณ ด่านตรวจคนเข้าเมือง 

 

ทั้งนี้ ล่าสุดวันนี้ (18 มีนาคม) อินโดนีเซียพบผู้ติดเชื้อสะสม 227 ราย รักษาหาย 11 ราย และเสียชีวิต 19 ราย 

 

พิสูจน์อักษร: ภาวิกา ขันติศรีสกุล

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories