×
392144

คลังชี้แจงปมความกังวลเรื่องเบี้ยปรับฯ กรณีจ่ายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างล่าช้า

27.08.2020
  • LOADING...
ลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

ลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง ชี้แจงกรณีความกังวลประชาชนที่เกรงว่าจะถูกเรียกเก็บเบี้ยปรับและเงินเพิ่ม หากไม่มาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภายในสิ้นเดือนสิงหาคม 2563 ระบุว่า

 

การเรียกเก็บและการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจะดำเนินการตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนด ได้แก่ เริ่มต้นที่การส่งใบประเมินเรียกเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างไปถึงเจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งเมื่อตรวจสอบใบประเมินฯ และยอดภาษีถูกต้อง ทางผู้เสียภาษีจึงไปชำระภาษี

 

ทั้งนี้ช่องทางที่สามารถชำระภาษี เช่น 

  • กรุงเทพมหานคร สามารถชำระที่เคาน์เตอร์ธนาคาร หรือผ่าน QR Code ของระบบ Online Banking ในท้ายใบประเมิน หรือที่สำนักงานเขตทั้ง 50 แห่ง 
  • ต่างจังหวัด สามารถชำระได้ที่สำนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือตามช่องทางอื่นที่กำหนด

 

อย่างไรก็ดี กรณีที่ประชาชนไม่ได้รับใบประเมินเรียกเก็บภาษี หรือท้องถิ่นขยายหรือเลื่อนกำหนดเวลาในการชำระภาษีออกไป ประชาชนก็จะไม่ต้องเสียเบี้ยปรับและเงินเพิ่ม ขณะนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางส่วนขยายกำหนดเวลาชำระภาษีออกไปจากสิ้นเดือนสิงหาคม 2563 แล้ว โดยมีบางส่วนอยู่ระหว่างการพิจารณาขยายกำหนดเวลาชำระภาษีดังกล่าว

 

โฆษกกระทรวงการคลังได้กล่าวในตอนท้ายว่า ประชาชนในกรุงเทพมหานครสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารในเรื่องการขยายระยะเวลาชำระภาษีได้ที่กองรายได้ กรุงเทพมหานคร และในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่กองคลัง

 

 

 

พิสูจน์อักษร: ภาสิณี เพิ่มพันธุ์พงศ์

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories