×

ตลาดหุ้นกับเศรษฐกิจ เกี่ยวกันอย่างไร?

04.01.2021
  • LOADING...
ตลาดหุ้นกับเศรษฐกิจ เกี่ยวกันอย่างไร?

คงจะปฏิเสธกันไม่ได้ว่า ตลาดหุ้นมีความสัมพันธ์กับเศรษฐกิจอย่างมาก แต่คนส่วนใหญ่มักคิดว่าตลาดหุ้นจะขึ้นก็เวลาที่เศรษฐกิจดี แต่อาจจะไม่ได้มองในมุมมองที่กลับกันว่า หากตลาดหุ้นดี จะมีส่วนทำให้เศรษฐกิจดีได้หรือไม่

 

 

ก่อนอื่นมาดูแผนภูมิข้างต้นกันก่อน นี่เป็นข้อมูลของการระดมทุนผ่านตลาดหลักทรัพย์ ทั้งที่เป็นการเสนอขายหุ้นให้กับประชาชนครั้งแรก (Initial Public Offering: IPO) และการเพิ่มทุน (Secondary Offering) หากมองย้อนกลับไป ประเทศไทยมีการระดมทุนจากตลาดหลักทรัพย์ค่อนข้างน้อย แต่ในปี พ.ศ. 2532 ก็เริ่มมีกระแสการระดมทุนที่เกิดจากการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ เช่น ธนาคารกรุงไทย (พ.ศ. 2532), การบินไทย (พ.ศ. 2534), ปตท.สผ. (พ.ศ. 2536) และเมื่อรัฐบาลมีนโยบายผลักดันการเปิดเสรีประเทศตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 ก็มีการระดมทุนอย่างกว้างขวางจากทั้งในและต่างประเทศ โดยเฉพาะโครงการ Eastern Seaboard ที่ผลักดันมาก่อนตั้งแต่สมัย พล.อ. เปรม ติณสูลานนท์ ทำให้เกิดการขยายการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน ธุรกิจส่งออก และประเทศก็มีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจสูงเรื่อยมา 

 

จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2540 ประเทศไทยก็ประสบกับปัญหาเศรษฐกิจอย่างหนักที่สุดกับการลอยตัวค่าเงินบาท ธุรกิจไทยโดยเฉพาะธุรกิจที่กู้ยืมเงินจากต่างประเทศก็ประสบปัญหาสภาพคล่องและความสามารถในการกู้ยืมเงิน ตลาดหลักทรัพย์จึงเป็นที่พึ่งพาของธุรกิจในเวลานั้นที่จะระดมทุนมาเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ จนมีการระดมทุนสูงกว่า 1.4 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐในปี พ.ศ. 2541 เพื่อมาฟื้นฟูประเทศ โดยเฉพาะการเสริมเงินกองทุนสำรองให้กับธนาคารพาณิชย์ จนธนาคารพาณิชย์สามารถที่จะปรับโครงสร้างหนี้ให้กับภาคธุรกิจไทย และปล่อยหนี้ใหม่ได้ และหลังจากนั้นก็มีการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ เพื่อลดการขาดดุลงบประมาณของรัฐ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของรัฐวิสาหกิจ

 

พอหลังจากนั้น ค่าเงินบาทที่แข็งขึ้นเริ่มเป็นอุปสรรคกับการส่งออก ตลาดหลักทรัพย์ก็เป็นหนึ่งในช่องทางการระดมทุนให้กับบริษัทที่สร้างการบริโภคในประเทศ และตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 เป็นต้นมา การระดมทุนผ่านตลาดหลักทรัพย์ก็เพิ่มขึ้นสูงอย่างต่อเนื่องมาตลอด แล้วถึงแม้ประเทศจะประสบกับสถานการณ์โควิด-19 ในปี พ.ศ. 2563 การระดมก็ยังเป็นไปอย่างต่อเนื่อง จนกระทั่งประเทศไทยมียอดระดมทุนผ่าน IPO สูงที่สุดในภูมิภาคอาเซียน และเกือบสูงที่สุดในเอเชียหากไม่รวมจีนและฮ่องกงเลยทีเดียว 

 

โดยหุ้นไทยอย่าง CRC, SCGP, STGT, KEX ก็ติดหุ้น IPO 10 อันดับแรกในภูมิภาคอาเซียนเลยทีเดียว และยังมีหุ้นอีกจำนวนมากที่ยังอยู่ในระหว่างการเตรียมตัวเข้าตลาด ซึ่งการระดมทุนในช่วงโควิด-19 นี้ก็น่าจะเป็นตัวผลักดันให้ประเทศไทยพ้นจากผลกระทบทางเศรษฐกิจจากวิกฤตโควิด-19 ได้ เหมือนในครั้งที่ประสบปัญหาวิกฤตการณ์ทางการเงิน ปี พ.ศ. 2540 ก็สามารถลุกขึ้นได้โดยใช้เวลาไม่นานครับ

 

 

พิสูจน์อักษร: วรรษมล สิงหโกมล

อ้างอิง:

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories