×

ครม. เห็นชอบโครงการบ้านหลวง 5 จังหวัด งบประมาณ 62 ล้านบาท มุ่งเดินหน้าโครงการที่อยู่อาศัยเพื่อข้าราชการชั้นผู้น้อย

โดย THE STANDARD TEAM
22.12.2022
  • LOADING...
โครงการบ้านหลวง

วานนี้ (21 ธันวาคม) รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 20 ธันวาคมที่ผ่านมาว่า ครม. เห็นชอบโครงการบ้านพักข้าราชการ (บ้านหลวง) ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รวม 55 หน่วย วงเงินงบประมาณ 62.28 ล้านบาท 

 

โดยรัฐบาลสนับสนุนงบประมาณเต็มจำนวน ซึ่งอยู่ภายใต้แผนแม่บทการพัฒนาที่อยู่อาศัยระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) ซึ่งตั้งเป้าพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับข้าราชการจำนวน 123,000 หน่วย ใน 2 รูปแบบ คือ 

 

  1. โครงการบ้านสวัสดิการข้าราชการ 98,000 หน่วย ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ชั้นผู้น้อยได้มีที่อยู่อาศัยในลักษณะเช่าซื้อเป็นของตนเอง 

 

  1. โครงการบ้านพักข้าราชการ (บ้านหลวง) 25,000 หน่วย ให้สวัสดิการที่อยู่อาศัยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ชั้นผู้น้อยที่อยู่ห่างไกลจากภูมิลำเนาของตน โดยผู้อยู่อาศัยชำระค่าน้ำ-ค่าไฟเอง

 

สำหรับโครงการบ้านหลวงของกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ที่ ครม. เห็นชอบในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ชั้นผู้น้อยที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ห่างไกลจากภูมิลำเนาของตน รวมทั้งการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมในพื้นที่ปฏิบัติงาน มีจำนวน 5 โครงการ รวม 55 หน่วย (รองรับครอบครัวข้าราชการ 55 ครัวเรือน หรือประมาณ 220 คน) ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี ประกอบด้วย

 

  1. สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านสองแคว) จังหวัดพิษณุโลก

 

  1. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดกาฬสินธุ์

 

  1. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน

 

  1. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอุบลราชธานี

 

  1. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดศรีสะเกษ

 

รัชดากล่าวด้วยว่า ที่ผ่านมา ครม. ได้มีมติเห็นชอบในหลักการโครงการบ้านหลวงไปแล้วจำนวน 237 โครงการ รวม 8,823 หน่วย งบประมาณรวมทั้งสิ้น 11,077.22 ล้านบาท ดำเนินการโดยหน่วยงาน เช่น กระทรวงกลาโหม, สำนักงานตำรวจแห่งชาติ, กรมประชาสัมพันธ์, กระทรวงยุติธรรม, กระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงบประมาณ

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising