×

สภาล่ม หลังองค์ประชุมไม่ครบก่อนโหวตพิจารณาญัตติด่วนด้วยวาจาของฝ่ายค้าน ปมนายกฯ ครบ 8 ปี

โดย THE STANDARD TEAM
11.08.2022
  • LOADING...
ประชุมสภาผู้แทนราษฎร

วันนี้ (11 สิงหาคม) ภายหลังที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) พิจารณากระทู้ถามสดด้วยวาจาและกระทู้ถามทั่วไปเสร็จแล้ว

 

ต่อมา สุทิน คลังแสง ส.ส. จังหวัดมหาสารคาม พรรคเพื่อไทย ลุกขึ้นเสนอญัตติด่วนด้วยวาจา เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรได้ระดมความคิดเห็นและประมวลความเห็นเพื่อเสนอต่อ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ต่อแนวทางที่ถูกต้องและเหมาะสมในการปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญมาตรา 158 เรื่อง การดำรงตำแหน่งของนายกรัฐมนตรีให้ดำรงตำแหน่งได้ไม่เกิน 8 ปี หรือนายกฯ 8 ปี ซึ่งเป็นประเด็นที่สำคัญต่อสังคม

 

สุทินกล่าวว่า ประเด็นใหญ่ของประเทศที่สังคมกำลังจับตาอยู่ในขณะนี้คือเรื่องของรัฐธรรมนูญมาตรา 158 เรื่องการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีครบ 8 ปี ว่าจะสิ้นสุดเมื่อไรและมีทางออกอย่างไร ในวันนี้ในประเทศมีความเห็นที่แตกต่างและหลากหลาย ซึ่งสุ่มเสี่ยงต่อการประทะกันรุนแรงยิ่งขึ้น และอาจเป็นเหตุลุกลามให้เกิดสถานการณ์การเมืองที่ไม่พึงประสงค์ และวันนี้ดูเหมือนนายกรัฐมนตรีมีท่าทีที่ไม่สอดคล้องกับความเห็นของบุคคลหลายกลุ่ม 

 

ดังนั้นสภาผู้แทนราษฎรซึ่งเป็นผู้ตั้งนายกรัฐมนตรี เมื่อเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้นว่านายกรัฐมนตรีจะต้องพ้นจากตำแหน่ง ถอดถอน หรือควรปฏิบัติอย่างไร สภาจะนิ่งนอนใจไม่ได้ หากจะพ้นหรือจะหลุด สภาควรมีความเห็น โดยญัตติที่เสนอโดยสุทินได้มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรรับรองอย่างถูกต้อง

 

โดยญัตติที่เสนอโดยสุทิน คลังแสง พรรคเพื่อไทย เป็นญัตติในทำนองเดียวกับที่ รังสิมันต์ โรม ส.ส. บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล และ พ.ต.อ. ทวี สอดส่อง ส.ส. บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชาติ เสนอ

 

ทำให้ อรรถกร ศิริลัทธยากร ส.ส. บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ และ รงค์ บุญสวยขวัญ ส.ส. จังหวัดนครศรีธรรมราช พรรคพลังประชารัฐ ได้กล่าวว่า ในสภายังมีญัตติด่วนอีกมากที่จะต้องนำมาพูดในที่ประชุม ดังนั้นจึงเห็นควรให้เดินหน้าไปตามระเบียบวาระการประชุม

 

ทำให้ ศุภชัย โพธิ์สุ รองประธานสภา คนที่ 2 ซึ่งทำหน้าที่เป็นประธานในการประชุมขณะนั้น จำเป็นที่จะต้องตรวจสอบองค์ประชุมว่า ส.ส. จะเห็นด้วยกับญัตติด่วนของพรรคร่วมฝ่ายค้านที่ขอพิจารณาปมการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีครบ 8 ปี หรือให้พิจารณาเป็นไปตามระเบียบวาระการประชุม ซึ่งผลการตรวจสอบองค์ประชุมพบว่ามี ส.ส. แสดงตนเป็นองค์ประชุมเพียง 124 คน ซึ่งไม่ถึงกึ่งหนึ่งคือ 239 คน จากจำนวน ส.ส. 477 คน ประธานจึงสั่งปิดการประชุมทันที

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising