×

สภาฯ เตรียมตรวจ Antigen Test Kit กลุ่มเสี่ยงทั้ง กมธ. และอนุ กมธ. งบประมาณกว่า 100 คน หลังผู้มาชี้แจงติดโควิด

โดย THE STANDARD TEAM
16.07.2021
  • LOADING...
Antigen Test Kit

วันนี้ (16 กรกฎาคม) นพ.สุกิจ อัถโถปกรณ์ ที่ปรึกษาประธานสภาผู้แทนราษฎร แถลงข่าวถึงกรณีพบผู้ติดเชื้อโควิด ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่จากสำนักงบประมาณ กระทรวงการคลัง เดินทางมาชี้แจงงบประมาณที่สภาฯ ระหว่างวันที่ 8 ถึง 13 กรกฎาคม ว่าเจ้าหน้าที่จากสำนักงบประมาณผู้ติดโควิดนั้นได้เดินทางเข้าร่วมประชุมและชี้แจงงบประมาณกับอนุกรรมาธิการจำนวน 3 คณะ ในวันที่ 8, 10 และ 13 กรกฎาคม

 

เมื่อสอบสวนโรคย้อนหลังพบว่าวันที่ 8 กรกฎาคม ซึ่งเป็นวันแรกที่เดินทางมาชี้แจงงบประมาณนั้นไม่เป็นปัญหา เนื่องจากผู้ป่วยยังไม่มีอาการแสดงออกที่ชัดเจน โดยผู้ป่วยเริ่มมีอาการชัดเจนในวันที่ 12 กรกฎาคม โดยมีอาการเจ็บคอ และอาการต่างๆ ที่ชัดเจนว่าติดโควิด และต่อมาวันที่ 13 กรกฎาคม จึงเดินทางเข้าตรวจหาโควิด และภายหลังทราบผลว่าติดโควิด

 

นพ.สุกิจได้กล่าวถึงการสอบสวนโรคย้อนหลังว่า จากการสอบสวนโรคพบว่าผู้ติดเชื้อเริ่มมีอาการที่ชัดเจนในวันที่ 12 กรกฎาคม ดังนั้นตามหลักจึงต้องสอบสวนโรคย้อนหลังในวันที่มีอาการจำนวน 2 วัน คือวันที่ 10 กรกฎาคม พบว่าผู้ติดเชื้อได้เดินทางเข้าชี้แจงกับอนุกรรมาธิการฝึกอบรมฯ ในเวลา 20.30 น. จนถึง 21.00 น. โดยใช้เวลาชี้แจงงบประมาณกว่า 30 นาที ดังนั้น กรรมาธิการ ที่ปรึกษา และเจ้าหน้าที่ในอนุกรรมาธิการการฝึกอบรมฯ จึงถือเป็นกลุ่มเสี่ยงที่อาจได้รับเชื้อโควิด

 

วันที่ 13 กรกฎาคมผู้ป่วยได้เดินทางเข้าร่วมประชุมอนุกรรมาธิการรัฐวิสาหกิจ และกองทุนฯ เมื่อเวลา 14.25 น. ถึงเวลา 14.50 น. ซึ่งใช้เวลาในการชี้แจงเพียง 15 นาที ซึ่งต่อมาภายหลังทราบผลเป็นที่แน่ชัดว่าติดโควิดแล้วแน่นอนว่า ผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดในอนุกรรมาธิการกองทุนฯ จึงเป็นกลุ่มเสี่ยงทั้งหมดเช่นกัน

 

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมาธิการงบประมาณฯ จึงเห็นควรให้มีการตรวจหาเชื้อในกลุ่มเสี่ยงทั้งหมด เช่น อนุกรรมาธิการ โดยใช้ Antigen Test Kit ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างที่สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาศึกษาเงื่อนไขในการจัดซื้อว่าสามารถทำได้มากน้อยเพียงใด และจัดซื้อจัดจ้างในรูปแบบใด โดยสภาฯ จะติดต่อไปยังโรงพยาบาลเอกชน และจะต้องเทียบราคา Antigen Test Kit ของแต่ละโรงพยาบาล โดยขณะนี้มีกลุ่มเสี่ยง และกลุ่มกรรมาธิการที่สมัครใจในการตรวจหาเชื้อโควิดแล้วกว่า 100 คน

 

อย่างไรก็ตาม ที่หลายฝ่ายกังวลว่าการตรวจหาเชื้อโควิดของสภาฯ นั้นสามารถทำได้ง่ายกว่าประชาชนทั่วไปที่ต้องไปต่อคิวตรวจหาเชื้อโควิดนั้นต้องเรียนว่า ในกรณีที่ทำงานเพื่อส่วนรวมเช่นในสภาฯ นั้น หากกรรมาธิการงบประมาณไม่สามารถเดินหน้าต่อไปได้นั้น สภาฯ ก็จะเป็นผู้ทำผิดกฎหมายเนื่องจากการพิจารณางบประมาณนั้นมีเงื่อนไขเวลากำหนด จึงมีความจำเป็น และชั่งน้ำหนักว่าเรื่องไหนสำคัญกว่า งบประมาณของบ้านเมืองจึงเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องเดินหน้าให้ได้ หากเดินหน้าต่อไปด้วยความไม่ปลอดภัยก็จะลำบาก 

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising