×

สภาวุ่น ฝ่ายค้านขอนับองค์ประชุมแบบขานชื่อทีละคน หลัง พปชร. เสนอเลื่อนญัตติอื่นขึ้นมาก่อนญัตติขบวนเสด็จ

โดย THE STANDARD TEAM
24.11.2021
  • LOADING...
ประชุมสภาผู้แทนราษฎร

วันนี้ (24 พฤศจิกายน) ภายหลังการปรึกษาหารือของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ก่อนเข้าสู่วาระการพิจารณาเรื่องด่วน ร่างพระราชบัญญัติเครื่องสำอาง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ซึ่งเป็นการพิจารณาต่อจากการประชุมสภาเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายนที่ผ่านมา แต่ อรรถกร ศิริลัทธยากร ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ในฐานะเลขานุการประธานวิปรัฐบาลได้ลุกขึ้นเสนอให้ที่ประชุมนำญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการเปิดสถานบันเทิงแบบครบวงจร Entertainment Complex เพื่อหาแหล่งรายได้ใหม่ ขึ้นมาพิจารณา

 

ทำให้ พล.ต.ต. สุพิศาล ภักดีนฤนาถ ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล ลุกขึ้นอภิปรายไม่เห็นด้วยที่จะเสนอให้พิจารณาศึกษาการเปิดสถานบันเทิงแบบครบวงจร Entertainment Complex เพื่อหาแหล่งรายได้ใหม่ ซึ่งเป็นญัตติที่ 193 ขึ้นมาพิจารณาก่อน เนื่องจากตนเป็นเจ้าของญัตติที่ 1 คือญัตติขอให้สภาผู้แทนราษฎรแต่งตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อศึกษาข้อเท็จจริงในข้อบกพร่องการกำหนดเส้นทางเสด็จ และการถวายความปลอดภัยของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2563 ที่ตนเป็นผู้เสนอ เนื่องจากญัตติของตนถือเป็นญัตติที่ 1 และเป็นญัตติที่บรรจุในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรกว่าหนึ่งปี ดังนั้นหากจะเลื่อนการพิจารณาญัตติ Entertainment Complex ขึ้นมาก็ต้องต่อญัตติของตนและของเพื่อนสมาชิกก่อนหน้านี้ด้วย ซึ่งญัตติของตนถือเป็นเรื่องที่น่าสนใจ เป็นเรื่องเกี่ยวกับพฤติกรรมของรัฐบาล ซึ่งไม่ใช่พฤติกรรมข้อบกพร่องของเจ้าหน้าที่ตำรวจในการควบคุมขบวนเสด็จ 

 

จากนั้นอรรถกรได้ลุกขึ้นกล่าวในที่ประชุมว่า ญัตติของพรรคก้าวไกลไม่ควรนำมาพิจารณาในที่ประชุม ส.ส. จึงเป็นสาเหตุให้ญัตติของพรรคก้าวไกลค้างการพิจารณามากกว่าหนึ่งปี จึงยืนยันที่จะให้เปลี่ยนระเบียบวาระการประชุม

 

ทำให้ จุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ ส.ส. จังหวัดเชียงใหม่ พรรคเพื่อไทย ได้เสนอให้นับองค์ประชุมแบบขานชื่อ เพื่อที่จะลงมติว่าท้ายที่สุดแล้วที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรจะมีมติให้พิจารณาระเบียบวาระการประชุมตามเดิม หรือจะนำญัตติ Entertainment Complex ขึ้นมาพิจารณาก่อน 

 

ล่าสุด หลังการขานชื่อลงคะแนนเพื่อตรวจสอบองค์ประชุม ปรากฏว่ามี ส.ส. อยู่ 264 คะแนน ไม่อยู่ 211 คะแนน รวม 475 คะแนน จึงถือว่าครบองค์ประชุม และพิจารณาตามวาระต่อไป คือร่างพระราชบัญญัติเครื่องสำอาง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising