×

อุตตมยืนยัน งบประมาณปี ‘63 เป็นไปตามกฎหมาย มีการแสดงที่มาของรายได้และแผนงาน

โดย THE STANDARD TEAM
17.10.2019
  • LOADING...

วันนี้ (17 ตุลาคม) อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ยืนยันต่อที่ประชุมว่าแม้ร่าง พ.ร.บ. งบประมาณฉบับนี้จะเป็นฉบับแรกของรัฐบาล แต่ก็ให้ความสำคัญกับทุกมิติ และถูกต้องตามกฎหมายในรัฐธรรมนูญ

 

โดยเฉพาะกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวินัยการเงินการคลังที่มีการปรับปรุงและนำเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณา และมีรายละเอียดแหล่งที่มาของรายได้จากการจัดเก็บรายได้ของกรมสรรพากรและรายได้ที่ไม่ใช่ภาษี รวมถึงการจัดเก็บทางอื่น และรายได้จากรัฐวิสาหกิจ ซึ่งได้มีการดำเนินการอย่างครอบคลุมรอบคอบผ่านกลไกและคณะทำงาน ซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านต่างๆ เช่น สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ธนาคารแห่งประเทศไทยที่ปรากฏในเอกสาร โดยมีรายละเอียดอยู่ในร่าง พ.ร.บ. งบประมาณอยู่แล้ว และในทางปฏิบัติ รายได้ที่จัดเก็บเข้ามาก็นำเข้ามาอยู่ในบัญชีที่ 1 ซึ่งมีรายได้เข้ามาในห้วงเวลาที่แตกต่างกันและได้มีการบันทึก 

 

ขณะเดียวกันการจัดทำงบประมาณก็เป็นไปตามคำขอ โดยมีกระบวนการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การจัดสรรงบประมาณเป็นไปตามแผนงานและเป็นประโยชน์สูงสุดกับประชาชน และการตั้งงบประมาณเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการจัดสรรงบประมาณ สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 6 ด้าน และมีการจัดทำรายรับรายจ่ายประจำปี และงบลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 

 

รวมถึงการบริหารเศรษฐกิจให้สอดคล้องกับสถานการณ์แต่ละห้วงเวลา มีการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน เช่น แก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำยากจน 

 

 

พิสูจน์อักษร: ภาสิณี เพิ่มพันธุ์พงศ์

  • LOADING...

READ MORE

Latest Stories

Close Advertising