×

หุ้นโรงพยาบาลเตรียมรับอานิสงส์ หลังคณะกรรมการ Medical Hub เห็นชอบหลักการด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

02.07.2020
  • LOADING...

เกิดอะไรขึ้น:

วันอังคารที่ 30 มิถุนายน ที่ประชุมคณะกรรมการอำนวยการเพื่อพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (Medical Hub) เห็นชอบ 3 หลักการด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ประกอบด้วย 

 

  1. จัดทำแนวทางการรักษาพยาบาลเป็นสถานที่กักกันในโรงพยาบาลสำหรับผู้ป่วยชาวไทยและชาวต่างชาติที่ต้องการเข้ารับการรักษาในประเทศไทย (ซึ่งรวมผู้ติดตาม) โดยแบ่งเป็น สถานกักกันในโรงพยาบาล (Hospital Quarantine) ไว้สำหรับกักกันตัวผู้ป่วยชาวไทยที่เดินทางกลับเข้ามาในไทย และสถานกักกันในโรงพยาบาลทางเลือก (Alternative Hospital Quarantine) สำหรับผู้ป่วยชาวต่างชาติและผู้ติดตามซึ่งต้องมีการนัดหมายไว้ล่วงหน้า

 

  1. ให้ประเทศไทยเป็นเมืองหลวงของโลกด้านการดูแลสุขภาพ โดยจัดทำตราสัญลักษณ์ Medical Hub ภายใต้แนวคิด Healthcare Capital of the World เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการรักษาพยาบาลของประเทศ

 

  1. พัฒนาชุดเครื่องมือแพทย์เพื่อลดโอกาสการติดเชื้อของบุคลากรทางการแพทย์และผู้เข้ารับการตรวจเชื้อโควิด-19 โดยจะมุ่งเน้นให้มีการผลิตในประเทศ แบ่งเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ เครื่องมือแพทย์สำหรับการคัดกรองและตรวจสอบโรค เครื่องมือแพทย์สำหรับการป้องกันและควบคุมโรค เครื่องมือแพทย์สำหรับการคัดแยกและการฆ่าเชื้อ และเครื่องมือแพทย์สำหรับการบำบัดรักษาโรค

 

กระทบอย่างไร:

นับตั้งแต่ก่อนการประชุมคณะกรรมการ Medical Hub (29 มิถุนายน) จนถึงวันนี้ (2 กรกฎาคม) ราคาหุ้นกลุ่มการแพทย์ (SETHEALTH Index) ปรับตัวขึ้น 3.13% นำโดย

  • ราคาหุ้น บมจ.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ (BH) เพิ่มขึ้น 7.08%
  • ราคาหุ้น บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ (BDMS) เพิ่มขึ้น 4.09%
  • ราคาหุ้น บมจ.โรงพยาบาลจุฬารัตน์ (CHG) เพิ่มขึ้น 0.83%
  • ขณะที่ราคาหุ้น บมจ.บางกอก เชน ฮอสปิทอล (BCH) ลดลง 0.67%

 

มุมมองระยะสั้น:

SCBS คาดว่าหลักการข้อที่ 1 จะเป็นประโยชน์ต่อหุ้นกลุ่มโรงพยาบาลเร็วที่สุด เนื่องจากคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบให้ชาวต่างชาติที่ต้องการเข้ารับการรักษาพยาบาลในประเทศสามารถเดินทางเข้าประเทศไทยได้แล้วตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ซึ่งจะเป็นปัจจัยกระตุ้นต่อทิศทางผลประกอบการในไตรมาส 3/63 ได้ทันที หากโครงการนี้ได้รับการตอบรับที่ดี 

 

โดย SCBS คาดว่า BH จะได้ประโยชน์มากที่สุด เนื่องจากในช่วงก่อนการแพร่ระบาดของโควิด-19 BH มีสัดส่วนรายได้จากผู้ป่วยต่างชาติสูงถึง 65% ตามด้วย BDMS 30%, BCH 10% และ CHG 5%

 

ทั้งนี้ต้องติดตามจำนวนผู้ป่วยต่างชาติที่เดินทางเข้ามารับการรักษาในประเทศไทย

 

มุมมองระยะยาว:

SCBS มองว่าประเทศไทยมีโอกาสที่จะก้าวขึ้นเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ เนื่องจากประเทศไทยมีชื่อเสียงในด้านการรักษาและได้รับมาตรฐานระดับสากล 

 

นอกจากนี้การรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในประเทศไทยที่ดีทำให้ชาวต่างชาติเชื่อมั่นในระบบสาธารณสุขมากขึ้น และอัตราค่ารักษาพยาบาลที่มีความเหมาะสม รวมถึงมีแหล่งท่องเที่ยวหลากหลายที่สามารถดึงดูดให้ชาวต่างชาติตัดสินใจเลือกรับการรักษาในประเทศไทยมากขึ้น

 

แต่อย่างไรก็ดี ต้องจับตาพัฒนาการด้านการผลักดันนโยบาย Medical Hub ของประเทศคู่แข่งอย่างสิงคโปร์และมาเลเซียเช่นกัน

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories