×

เปิดข้อมูลผู้ป่วย กทม. รอเข้า Home Isolation จากสายด่วน 1330 ตกค้างกว่า 2 พันราย สปสช. เร่งหน่วยบริการรีบติดต่อภายใน 48 ชั่วโมงตามระบบที่วางไว้

โดย THE STANDARD TEAM
04.08.2021
  • LOADING...
Home Isolation

วันนี้ (4 สิงหาคม) จากข้อมูลภาพรวมการนำส่งผู้ป่วยเข้าสู่บริการ Home Isolation พื้นที่กรุงเทพมหานคร ในฐานข้อมูลของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือ สปสช. พบว่ามีผู้ป่วยรายใหม่เข้าสู่ระบบวันนี้ 5,218 ราย จำนวนเคสสะสมที่อยู่ในระบบ 52,700 ราย จับคู่กับสถานพยาบาลที่รองรับได้แล้ว 50,432 ราย (คิดเป็น 96%) และยังจับคู่ไม่ได้ 2,268 ราย (ข้อมูล ณ เวลา 12.00 น.) 

 

สำหรับปัญหาผู้ป่วยตกค้างที่ยังไม่ได้เข้าสู่ระบบดังกล่าว นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการ สปสช. เปิดเผยว่า ระบบที่ สปสช. ทำงานร่วมกับเครือข่ายหน่วยบริการนั้น เมื่อได้รับแจ้งจากผู้ติดเชื้อโควิดให้ประสานหาหน่วยบริการให้ ข้อมูลจะถูกส่งเข้าระบบแล้วโรงพยาบาลหรือคลินิกชุมชนอบอุ่นที่มีความพร้อม เช่น ผู้ป่วยรายนั้นอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกับคลินิกและคลินิกมีกำลังบุคลากรและทรัพยากรพอที่จะดูแลผู้ติดเชื้อได้ ก็จะแจ้งตอบเข้ามาในระบบว่าจะรับผู้ติดเชื้อรายนั้นๆ อยู่ในการดูแล จากนั้นทางคลินิกจะติดต่อไปยังผู้ติดเชื้อโดยตรงเพื่อแจ้งให้ทราบว่ามีหน่วยบริการรับดูแลแบบ Home Isolation แล้วและเข้าสู่กระบวนการรักษาต่อไป โดยระยะเวลาการตอบรับและแจ้งผู้ติดเชื้อนั้นตั้งเป้าไว้ว่าไม่เกิน 48 ชั่วโมง

 

อย่างไรก็ดี ในช่วงที่ผ่านมาพบว่ามีเสียงสะท้อนจากผู้ติดเชื้อจำนวนมากที่แจ้งเข้ามาทางสายด่วน สปสช. 1330 ว่ารออยู่หลายวันแล้วก็ยังไม่มีโรงพยาบาลหรือคลินิกติดต่อมาหา โดยมีบางประเด็นที่ทำให้เป็นคอขวด ทำให้หน่วยบริการติดต่อไปยังผู้ติดเชื้อล่าช้า เช่น มีหลายวันที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อรายงานเข้ามาในระบบสูงกว่าจำนวนผู้ป่วยที่หน่วยบริการรับไปดูแล ทำให้มีผู้ป่วยจำนวนมากค้างสะสมในระบบ จน สปสช. ต้องแก้ปัญหาด้วยการประสานกับโรงพยาบาลสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช ให้รับผู้ติดเชื้อตกค้างเหล่านี้ไปดูแลเพื่อแบ่งเบาภาระหน่วยบริการใน กทม.

 

ขณะเดียวกัน ในช่วงปลายเดือนกรกฎาคม จำนวนหน่วยบริการที่ตอบรับดูแลผู้ติดเชื้อต่อวันก็สูงขึ้น จากหลักร้อยในช่วงต้นเป็นเป็น 2,400-3,500 รายต่อวัน อย่างไรก็ดี ก็มีหน่วยบริการบางส่วนที่อาจจะตอบรับดูแลผู้ติดเชื้อไว้ก่อนแต่ในทางปฏิบัติยังอยู่ระหว่างเตรียมการ จึงยังไม่ได้ติดต่อไปยังผู้ติดเชื้อโควิด ทำให้ผู้ติดเชื้อหลายคนรอนานหลายวันกว่าจะมีหน่วยบริการติดต่อมาหา ซึ่งในกรณีนี้ก็ต้องฝากไปยังหน่วยบริการด้วยว่าเมื่อตอบรับดูแลผู้ติดเชื้อแล้ว ขอให้รีบติดต่อและให้บริการภายใน 48 ชั่วโมงตามที่ตกลงกันไว้

 

สำหรับผู้ป่วยที่พบว่าตนเองติดเชื้อโควิดจากการตรวจแบบ Antigen Test และต้องการเข้าสู่ระบบ Home Isolation สามารถติดต่อได้ที่สายด่วน 1330 หรือกรอกข้อมูลลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ crmsup.nhso.go.th 

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising