×

‘Hitachi Vantara’ ในสมรภูมิ Big Data และการนำพาพันธกิจขับเคลื่อนทุกธุรกิจสู่เป้าหมายด้วย IT Infrastructure และ Solution Digital [ADVERTORIAL]

โดย THE STANDARD TEAM
15.03.2022
  • LOADING...
‘Hitachi Vantara’ ในสมรภูมิ Big Data และการนำพาพันธกิจขับเคลื่อนทุกธุรกิจสู่เป้าหมายด้วย IT Infrastructure และ Solution Digital [ADVERTORIAL]

HIGHLIGHTS

3 mins. read
  • โซลูชันแบบไหนจึงจะช่วยให้องค์กรจัดเก็บ จัดการ และดึงข้อมูลเชิงลึกออกมาใช้งานได้จนกลายเป็นสินทรัพย์ที่มีค่า
  • ฮิตาชิ แวนทารา (Hitachi Vantara) ผู้ให้บริการด้านโครงสร้างพื้นฐานและโซลูชันดิจิทัลที่มีความแข็งแกร่งด้านโซลูชันโครงสร้างพื้นฐานด้านการจัดการข้อมูลที่ครบวงจร จะหันมาโฟกัสความต้องการของลูกค้าเป็นหลักเพื่อค้นหาความต้องการที่แท้จริงก่อนจะนำเสนอโซลูชันที่เหมาะสมที่สุดให้กับลูกค้า
  • โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คือหนึ่งในองค์กรขนาดใหญ่ที่มีคลังข้อมูลมหาศาล และจำเป็นต้องมีระบบจัดการข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ แชร์ประสบการณ์หลังจากใช้ระบบ HCI ของ Hitachi Vantara ก็ตัดจบปัญหาระบบล่มและจัดสรรทรัพยากรได้ไม่จำกัด 

เรากำลังอยู่ในยุคที่ Data กลายเป็นความจำเป็นเชิงกลยุทธ์สำหรับทุกองค์กร และปริมาณข้อมูลมหาศาลที่ขยายตัวเร็วยังนำไปสู่ความต้องการโครงสร้างพื้นฐานที่แข็งแกร่งและโซลูชันจัดเก็บข้อมูลหรือ Storage ที่มีประสิทธิภาพ ทั้งด้านความปลอดภัยของข้อมูล พื้นที่จัดเก็บที่มากพอต่อองค์กรทุกขนาด ไปจนถึงประสิทธิภาพในการประมวลผลข้อมูล 

 


ฮิตาชิ แวนทารา (Hitachi Vantara) ผู้ให้บริการด้านโครงสร้างพื้นฐานและโซลูชันดิจิทัล เชื่อว่านับจากนี้ไปความต้องการระบบ IT Infrastructure ที่มีความรวดเร็ว ปลอดภัย มั่นคง จะเพิ่มมากขึ้น การมาถึงของดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชัน ทำให้การขับเคลื่อนเป้าหมายธุรกิจขึ้นอยู่กับข้อมูลที่อยู่ในมือ

 

สกล สวัสดิพฤกษา Country Lead – Hitachi Vantara (Thailand) กล่าวว่า “ตอนนี้ Data คือขุมทรัพย์มหาศาลในองค์กร แต่ปัญหาคือลูกค้ามีข้อมูลแต่หยิบออกมาใช้ไม่ได้ กลายเป็นความสูญเสียทางธุรกิจ หากสามารถดึงข้อมูลเชิงลึกออกมาใช้งานได้ภายในระยะเวลาที่ต้องการ ข้อมูลเหล่านั้นจะกลายเป็นสินทรัพย์ที่มีค่าสำหรับองค์กร”

 

สกล สวัสดิพฤกษา Country Lead – Hitachi Vantara (Thailand)

 

Hitachi Vantara เป็นหนึ่งในองค์กรที่มีโซลูชันโครงสร้างพื้นฐานด้านการจัดการข้อมูลที่ครบวงจร ตั้งแต่โซลูชันการจัดเก็บ (Storage Platform) และบริหารข้อมูล (Data Management) ที่ถูกต้อง ไปจนถึงปกป้องรักษาข้อมูล (Data Protection) บนผลิตภัณฑ์ของ Hitachi Vantara ก่อนที่จะนำข้อมูลไปจำแนก จัดหมวดหมู่ เพื่อให้ลูกค้ารู้ว่ามีข้อมูลแบบไหนอยู่ เช่น ข้อมูลบุคคล ข้อมูลการเงิน และยังง่ายต่อการสืบค้น แล้วจึงนำข้อมูลเหล่านั้นไปปลดล็อกความหมายเชิงลึก

 

ความท้าทายในช่วงปีที่ผ่านมาเปลี่ยนโฟกัสไปที่การต่อยอดความเชี่ยวชาญด้านโครงสร้างพื้นฐานที่กล่าวไปข้างต้น เพื่อยกระดับมาตรฐานสำหรับการจัดเก็บข้อมูลไปพร้อมๆ กับการค้นหาโซลูชันที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าที่ต่างกันในแต่ละธุรกิจ

 

 

“Hitachi Vantara ไม่ใช่แค่บริษัทที่นำเสนอ IT Infrastructure เท่านั้น แต่จะมองที่ผลลัพธ์ของลูกค้าเป็นหลักว่าสุดท้ายแล้วลูกค้าต้องการอะไร จะใช้ Data ที่มีมาสร้างมูลค่าอย่างไร แล้วจึงนำเสนอโซลูชันที่นำไปสู่ผลลัพธ์นั้น หากวันนี้ลูกค้าต้องการพาองค์กรเข้าสู่ Digital Transformation เราจะเป็นที่ปรึกษาให้กับลูกค้า เพื่อให้องค์กรนั้นเติบโตไปพร้อมกับเรา

 

“ช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา เราโฟกัสในเรื่องการทำ Big Data ให้กับภาครัฐและเอกชน การทำ Data Governance และเดินหน้าสร้างวางระบบโครงสร้างพื้นฐานเพื่อให้ชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนสมาร์ทขึ้น เช่น ของ Smart City หรือ Smart Hospital”

สกลยกตัวอย่างองค์กรภาครัฐและเอกชนที่ใช้เทคโนโลยี Data Platform ของ Hitachi Vantara มาช่วยขับเคลื่อนองค์กร อย่างสถาบันการเงินที่นำ Technology Data Integration and Data Analytic ไปจัดเก็บใน Hitachi Vantara Infrastructure (Server, Storage, HCI) โดยข้อมูลดังกล่าวถูกนำไปวิเคราะห์ผสานกับ AI เพื่อใช้ตรวจสอบข้อมูลหรืออนุมัติธุรกรรมของธนาคาร

 

 

โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ก็เป็นหนึ่งในตัวอย่างองค์กรที่ใช้ Hyper Converged Solution หรือ HCI จัดการระบบสารสนเทศโรงพยาบาล หรือ Hospital Information Systems (HIS) ซึ่งเป็นระบบการจัดการโรงพยาบาลที่ช่วยจัดเก็บ จัดการ และส่งต่อข้อมูลจำนวนมหาศาล ให้ผู้บริหารสามารถจัดสรรทรัพยากรต่างๆ ของโรงพยาบาลได้อย่างคุ้มค่า เพิ่มประสิทธิภาพของการทำงานและการรักษาผู้ป่วยได้อย่างรวดเร็ว


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.ไพฑูรย์ ประฏิภาณวัตร ผู้ช่วยฝ่ายศูนย์ความเป็นเลิศและศูนย์กลางบริการสุขภาพ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เริ่มเล่าตั้งแต่ปัญหาที่พบจากการใช้เซิร์ฟเวอร์ที่ไม่ตอบโจทย์องค์กร “โรงพยาบาลมีระบบที่ต้องใช้เซิร์ฟเวอร์หลากหลาย หลักๆ ก็คือระบบ HIS เป็นระบบหลักของโรงพยาบาล เพราะเกี่ยวข้องกับการตรวจรักษาทั้งหมด อีกส่วนขอเรียกเป็น Non HIS เช่น ระบบฝ่ายบุคคล การเงินการคลัง จัดซื้อจัดจ้าง และพัสดุต่างๆ เดิมที่โรงพยาบาลพัฒนาระบบเหล่านี้ขึ้นมาเอง แล้วก็เปลี่ยนมาซื้อ Commercial Software สุดท้ายเราก็พบว่ามันไม่ตอบโจทย์”

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.ไพฑูรย์ ประฏิภาณวัตร

ผู้ช่วยฝ่ายศูนย์ความเป็นเลิศและศูนย์กลางบริการสุขภาพ 

โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

“Physical Server โอกาสล่มมีสูง อุปกรณ์เสีย แหล่งจ่ายไฟเสีย CPU เสีย โดยเฉพาะฮาร์ดแวร์ที่ใช้งานมานาน กว่าจะกู้ระบบคืนมาและโอนถ่ายข้อมูลใช้เวลาไม่ต่ำกว่า 10 ชั่วโมง เราเคยใช้เวลาทั้งกระบวนการนานถึง 48 ชั่วโมง บอกเลยว่าส่งผลกระทบอย่างมาก เพราะปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลคนไข้ กระบวนการการตรวจรักษา การจ่ายยา หรือเครื่องมือต่างๆ เช่น การวัดความดัน วัดคลื่นหัวใจ ทุกอย่างถูกส่งเข้าระบบคอมพิวเตอร์ทั้งหมด หากระบบล่มแค่ 5 นาที ก็สร้างความเสียหายได้อย่างมากแล้ว เป็นเหตุว่าทำไมเราต้องมองหาโซลูชันที่ตอบโจทย์ 

 

 

“ตอนนี้ที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์ใช้ระบบ HCI หรือ Hyper Converged Infrastructure ของ Hitachi Vantara ซึ่งเป็นระบบเสมือน ข้อดีคือไม่มีข้อจำกัดด้านฮาร์ดแวร์ สามารถเพิ่ม CPU ได้ หากพื้นที่จัดเก็บไม่พอ เราสามารถซื้อต่อขยายโดยไม่ต้องซื้อเซิร์ฟเวอร์ใหม่ จึงจัดสรรทรัพยากรได้ไม่จำกัด ปัจจุบันเรามี HCI ประมาณ 20 โหนด และยังตอบโจทย์สำหรับโรงพยาบาลซึ่งมีข้อมูลสำคัญจำนวนมหาศาล เนื่องจาก HCI เป็นระบบเซิร์ฟเวอร์เสมือน ทุกอย่างถูกกำหนดจากซอฟต์แวร์ ดังนั้นซอฟต์แวร์จะทำหน้าที่ตรวจจับเองว่าฮาร์ดแวร์ตัวไหนเสีย ก็ทำการสั่งย้ายไปได้อัตโนมัติ แม้จะเกิดข้อผิดพลาดระบบจะปรับไปยังโหนดที่ใช้งานและทำงานต่อได้ตามปกติ จึงมองว่า HCI เหมาะกับทุกองค์กร โดยเฉพาะองค์กรที่ต้องการความมั่นคงของระบบสูงๆ” 

 

นพ.ไพฑูรย์ เล่าถึงเหตุผลที่เลือก Hitachi Vantara นอกเหนือจากความน่าเชื่อถือขององค์กรและโซลูชันที่ตอบโจทย์ ทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญและดูแลอย่างดีก็มีส่วนสำคัญไม่น้อย “ทีมงานของ Hitachi Vantara บริการดีมาก ช่วยตั้งแต่แนะนำโซลูชันและดีไซน์ระบบโครงสร้าง เนื่องจากโครงสร้างของโรงพยาบาลค่อนข้างซับซ้อน ทั้งระบบต่างๆ และข้อมูลที่เยอะ ซึ่งทีมงาน Hitachi Vantara เชี่ยวชาญด้านระบบโครงสร้างต่างๆ ทำให้เขาสามารถออกแบบการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ”

 

 

สกลยังเล่าเสริมว่า “รูปแบบการดีไซน์ระบบของ Hitachi Vantara เราไม่ได้ออกแบบเพื่อการใช้งานในปัจจุบันเท่านั้น แต่ยังออกแบบเผื่อการเติบโตของ Data ในอนาคตไปจนถึงรองรับนวัตกรรมใหม่ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น อย่างโรงพยาบาลศรีนครินทร์ เราออกแบบเผื่อไปถึงวันหนึ่งที่โรงพยาบาลจะต่อยอดไป Digital Transformation หรือ Health Care Transformation หรือสร้างแอปพลิเคชันใหม่ๆ ก็สามารถดำเนินการได้เลย เพราะเราวางระบบให้แล้ว”

 

นอกจากธุรกิจการเงินและโรงพยาบาล ระบบ Hitachi Vantara Infrastructure (Server, Storage, HCI) และ Data Platform ยังถูกนำไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนรวม สกลยกตัวอย่างให้เห็นภาพ 

 

“ตอนนี้ทาง Hitachi Vantara ได้มีการร่วมมือและพัฒนากับทางภาครัฐและภาคเอกชน โดยมีการเชื่อมต่อข้อมูล (Data) จากหลายๆ ภาคส่วนมาจัดเก็บอยู่ในถังข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) เพื่อที่ให้ง่ายต่อการสืบค้นและต่อยอดในการวิเคราะห์ถึงสาเหตุของปัญหา เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแก้ไข และยังสามารถคาดการณ์อนาคตได้อย่างแม่นยำอีกด้วย

 

“การมีระบบมาช่วยจัดเก็บและจัดการข้อมูลย่อมทำให้ข้อมูลที่อยู่ในมือมีความแม่นยำมากขึ้นและมีมูลค่ามากขึ้น เพียงแต่คุณต้องรู้ว่าในองค์กรมีข้อมูลอะไร และจะใช้ข้อมูลที่มีอย่างไร นำข้อมูลมาวิเคราะห์และสังเคราะห์ ก็สามารถแปลงข้อมูลให้เป็นสินทรัพย์มูลค่ามหาศาลได้แล้ว”

 

Location: Kashiwa-no-ha, Japan

 

สกลเผยถึงความเป็นไปได้ที่คนไทยจะได้สัมผัสกับ Smart City เพราะตอนนี้ Hitachi Vantara ค่อยๆ เดินหน้าทำ Smart City ไปแล้วบางแห่ง “เรามี Kashiwa-no-ha Smart City ซึ่งเป็นเมืองต้นแบบของ Hitachi ที่ญี่ปุ่น ซึ่งในประเทศไทยก็เริ่มทำไปแล้วในบางพื้นที่ ระหว่างนี้เรายังต้องพัฒนาโซลูชันสำหรับการทำ Smart City อย่างต่อเนื่อง และโฟกัสที่การทำ Big Data และทำ AI ให้ดูสมาร์ทขึ้น” 


ทั้งหมดนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับ Hitachi Vantara และยังคงดำเนินต่อไปเพื่อมอบโซลูชันที่ช่วยให้ลูกค้าทุกองค์กรสามารถนำข้อมูลที่มีมาจัดเก็บและจัดการปลดล็อกความหมายเชิงลึก แปลงสภาพให้กลายเป็นสินทรัพย์ขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมาย 

 

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Hitachi Vantara ได้ที่ https://www.hitachivantara.com/en-us/home.html

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising