×

ในหลวง พระราชทานเครื่องช่วยหายใจ-อุปกรณ์ทางการแพทย์ รพ.พระมงกุฎฯ รับมือโควิด-19

โดย THE STANDARD TEAM
03.04.2020
  • LOADING...

เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 3 เมษายน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องช่วยหายใจและอุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้กับโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เพื่อรับมือสถานการณ์การแพร่เชื้อโควิด-19 

 

โดยมี พล.ท. ชาญชัย ติกขะปัญโญ เจ้ากรมแพทย์ทหารบก, พล.ท. ธารา พูนประชา ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า, พล.ต. สุพัษชัย เมฆะสุวรรณดิษฐ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า และคณะผู้บริหารโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เป็นผู้แทนรับมอบเครื่องช่วยหายใจ และอุปกรณ์ทางการแพทย์พระราชทาน ประกอบด้วย เครื่องช่วยหายใจ Draeger จำนวน 3 เครื่อง เครื่องช่วยหายใจ Puritan Bennett จำนวน 2 เครื่อง เครื่องช่วยหายใจ eVent จำนวน 2 เครื่อง เครื่องช่วยหายใจ Maquet จำนวน 1 เครื่อง เครื่องช่วยหายใจ Neumovent จำนวน 2 เครื่อง เครื่องช่วยหายใจ Bellavista จำนวน 1 เครื่อง เครื่องช่วยหายใจ LAVI จำนวน 1 เครื่อง รวม 12 เครื่อง และเครื่องวัดออกซิเจนแบบปลายนิ้ว จำนวน 13 เครื่อง ณ ห้องประชุมดุสิตธานี ชั้น 10 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า 

 

การได้รับพระราชทานในครั้งนี้ยังความปลาบปลื้มปีติในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีต่อบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า กรมแพทย์ทหารบก ตลอดจนประชาชนทั่วไป อย่างหาที่สุดมิได้

 

 

พิสูจน์อักษร: ลักษณ์นารา พักตร์เพียงจันทร์

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising