×

ครม. เคาะเยียวยาโควิด-19 ช่วยเหลือค่าน้ำประปา-ไฟฟ้า

โดย THE STANDARD TEAM
17.03.2020
  • LOADING...

วันนี้ (17 มีนาคม) นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีถึงมาตรการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 มีมาตรการช่วยเหลือดังนี้

 

มาตรการด้านค่าไฟฟ้า

  • ลดค่าไฟฟ้า 3% สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าทั่วประเทศเป็นเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือนเมษายน-มิถุนายน 2563 คาดว่าจะใช้งบประมาณ 5,160 ล้านบาท
  • ขยายเวลาชำระค่าไฟฟ้าสำหรับผู้ใช้ประเภทกิจการเฉพาะอย่าง (ธุรกิจโรงแรม และกิจการให้เช่าที่พักอาศัย) โดยไม่คิดดอกเบี้ย ผ่อนผันได้ไม่เกิน 6 เดือนของแต่ละรอบบิลสำหรับใบแจ้งค่าไฟประจำเดือนเมษายน-พฤษภาคม 2563
  • คืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้า (ประกันมิเตอร์ไฟ) โดยคืนให้กับบ้านอยู่อาศัยและกิจการขนาดเล็ก รวม 22.17 ล้านราย วงเงิน 1.3 หมื่นล้านบาท

 

มาตรการด้านค่าน้ำประปา

  • ลดค่าน้ำประปา 3% ให้กับผู้ใช้น้ำทุกประเภท 3 เดือน ตั้งแต่เดือนเมษายน-มิถุนายน 2563 ใช้งบประมาณ 330 ล้านบาท
  • ขยายระยะเวลาชำระค่าน้ำประปา สำหรับผู้ใช้น้ำที่จดทะเบียนประกอบธุรกิจโรงแรมและให้เช่าที่พักอาศัย โดยไม่คิดดอกเบี้ย ผ่อนผันได้ไม่เกิน 6 เดือนของแต่ละรอบบิล ตั้งแต่เดือนเมษายน-พฤษภาคม 2563 รวม 30,900 ราย 
  • คืนเงินประกันการใช้น้ำประปา (ประกันมิเตอร์น้ำ) โดยคืนให้กับผู้ใช้น้ำประเภทที่ 1 ที่พักอาศัย รวม 5.7 ล้านราย วงเงิน 2,834 ล้านบาท 

 

 

 

 

ภาพประกอบ: อนงค์นาฎ วิวัฒนานนท์

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising