×
413497

คลังตอบเคสโกง ‘คนละครึ่ง’ อยู่ระหว่างตรวจสอบ หลังคนลงทะเบียนเต็มโควตา 10 ล้านราย

28.10.2020
  • LOADING...
เคสโกง ‘คนละครึ่ง’ ผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย ผู้ดูแลและให้บริการแอปพลิเคชันเป๋าตัง

ผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย ผู้ดูแลและให้บริการแอปพลิเคชันเป๋าตัง ที่ให้ผู้เข้าร่วมโครงการของรัฐ ‘คนละครึ่ง’ กล่าวว่าในกรณีที่มีพฤติกรรมไม่ปกติในโครการคนละครึ่ง คือไม่ใช่ธุรกรรมเพื่อการใช้จ่ายเพื่อซื้อของ ซึ่งอาจมีได้หลายรูปแบบ โดยระบบจะมีการตรวจสอบตามมาตรฐานการป้องกันการทุจริตในกิจกรรมที่เกี่ยวกับการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์อยู่แล้ว 

 

ทั้งนี้ ระบบตรวจพบการใช้จ่ายที่ผิดปกติจะมีการตรวจสอบ และประสานกับกระทรวงการคลังเพื่อดำเนินการตามเกณฑ์และกฎหมายต่อไป เช่น หากการใช้จ่ายที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขโครงการ จะมีการระงับการใช้แอปพลิเคชัน ระงับการจ่ายเงินทั้งฝั่งร้านค้าและประชาชนทันที

 

“เรื่องจำนวนราย (ที่มีพฤติกรรมผิดปกติ) ไม่สามารถระบุได้ เพราะมีทั้งกรณีตรวจสอบแล้วไม่พบความผิดปกติ หรือตรวจสอบแล้วพบแล้วก็มีการพูดคุยกัน เรื่องนี้ไม่ได้แปลกจากพฤติกรรมที่ธนาคารเคยเจอมา ทำให้ต้องดูเป็นรายกรณีไป”

 

อย่างไรก็ตาม ขอให้ประชาชนและร้านค้าโปรดอย่าหลงเชื่อการเชิญชวนตามโฆษณาผ่านช่องทางต่างๆ ในการช่วยดำเนินการโดยไม่มีการใช้จ่ายซื้อสินค้าจริงอย่างเด็ดขาด เพราะอาจตกเป็นเหยื่อในการสนับสนุนให้เกิดการกระทำความผิดซึ่งมีโทษตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้ 

       

พรชัย ฐีระเวช ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน ในฐานะรองโฆษกกระทรวงการคลัง กล่าวว่า เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2563 มีผู้ลงทะเบียนโครงการคนละครึ่งครบ 10 ล้านรายแล้ว และระบบจะตรวจสอบและส่ง SMS แจ้งยืนยันสิทธิ โดยยอดลงทะเบียนที่ไม่ผ่านการตรวจสอบและยอดผู้ได้รับสิทธิที่ถูกตัดสิทธิจากการไม่ใช้จ่ายภายใน 14 วัน จะมีการรวบรวมมาเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนใหม่ต่อไปโดยจะแจ้งล่วงหน้า

 

อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันมียอดการใช้จ่ายสะสมโครงการคนละครึ่งแล้ว 1,255.44 ล้านบาท (23-28 ตุลาคม 2563 ณ เวลา 12.00 น.) แบ่งเป็นเงินที่ประชาชนจ่าย 626.97 ล้านบาท และภาครัฐร่วมจ่ายอีก 598.47 ล้านบาท ยอดใช้จ่ายเฉลี่ย 229 บาทต่อครั้ง และมีการใช้จ่ายครบทุกจังหวัด โดยจังหวัดที่มีการใช้จ่ายสะสมมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ กรุงเทพมหานคร สงขลา นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี และเชียงใหม่ ตามลำดับ

ขณะเดียวกันมีจำนวนร้านค้าขนาดเล็กที่เข้าร่วมที่ 403,741 ร้านค้า โดยมีร้านค้าที่สามารถใช้ได้ในปัจจุบันราว 2 แสนร้านค้า ขณะที่ร้านค้าที่เหลืออยู่ระหว่างการตรวจสอบเพื่อให้ใช้ได้ โดยร้านค้าที่สามารถใช้จ่ายในโครงการได้แล้วแบ่งเป็น รูปแบบหาบเร่แผงลอย 50,000 ร้านค้า รูปแบบมีหน้าร้าน 170,000 ร้านค้า

 

หากแบ่งตามประเภทของร้านค้า แบ่งเป็นร้านอาหารและเครื่องดื่ม 125,539 ร้านค้า ร้านค้าธงฟ้า 42,399 ร้านค้า ร้านค้า OTOP 10,593 ร้านค้า ร้านค้าทั่วไปอีก 46,421 ร้านค้า 

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories