×

พุทธิพงษ์พบ ‘แฮกเกอร์’ พยายามเจาะเข้าระบบเว็บไซต์กระทรวงดิจิทัลฯ แต่แก้ปัญหาได้ใน 1 ชั่วโมง

โดย THE STANDARD TEAM
31.08.2020
  • LOADING...
พุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส)

พุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) กล่าวว่า ได้รับแจ้งจากศูนย์ประสานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์ประเทศไทย (ไทยเซิร์ต) สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) ว่า เมื่อเวลา 21.00 น. ของวันที่ 27 สิงหาคมที่ผ่านมา พบว่ามีผู้พยายามเจาะเข้าระบบเว็บไซต์กระทรวงดิจิทัลฯ (www.mdes.go.th

 

เบื้องต้นพบว่า เป็นระบบที่เข้ามาทำให้การเข้าถึงเซิร์ฟเวอร์ของเว็บไซต์มีปัญหา ทำให้การประมวลผลล่าช้า ทั้งนี้ ไทยเซิร์ตได้ใช้เวลาทั้งสิ้น 1 ชั่วโมงในการป้องกันและแก้ไขเพื่อไม่ให้เว็บไซต์เกิดความเสียหาย

 

ทั้งนี้ ความพยายามเจาะเข้าระบบ (แฮก) จากผู้ไม่ประสงค์ดี ในอีกแง่หนึ่งก็เป็นกรณีตัวอย่างที่ช่วยทำให้เห็นจุดบกพร่องและช่วยทดสอบระบบการป้องกัน ซึ่งหน่วยงานทั้งรัฐและเอกชนควรให้ความสำคัญกับการเฝ้าระวัง เพื่อปรับปรุงระบบให้มีความพร้อมรับมือการโจมตีทางไซเบอร์ตลอดเวลา

 

พุทธิพงษ์กล่าวว่า “ระบบการป้องกันของไทยเซิร์ตทำให้เราสามารถแก้ไขได้อย่างทันท่วงที เว็บไซต์ไม่ล่ม และไม่เกิดความเสียหาย ขณะนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบว่าผู้ที่ไม่ประสงค์ดีที่พยายามแฮกเว็บไซต์ของกระทรวงเป็นใคร โดยข้อมูลล่าสุดพบว่า เป็นการโจมตีที่มาจากต่างประเทศ จึงต้องใช้เวลา ซึ่งถ้าหากเป็นการโจมตีจากแฮกเกอร์ในประเทศ เราจะสามารถให้ ISP ช่วยตรวจสอบได้ 

 

“หากหน่วยงานใดเป็นกังวลด้านความปลอดภัย สามารถติดต่อมาที่กระทรวงดิจิทัลฯ เพื่อประสานให้ไทยเซิร์ตช่วยตรวจสอบความผิดปกติของระบบและแก้ไขปัญหา ซึ่งมีทีมงานคอยมอนิเตอร์ตลอด 24 ชั่วโมง”

 

รายงานสถิติภัยคุกคามประจำปี 2563 ซึ่งเผยแพร่บนเว็บไซต์ไทยเซิร์ต ยังระบุอีกด้วยว่า ในช่วง 6 เดือนแรกของปีนี้ พบภัยคุกคามทางไซเบอร์ในรูปแบบต่างๆ รวม 1,474 ครั้ง โดยอันดับ 1 คือการโจมตีด้วยโปรแกรมที่ออกแบบมาเพื่อสร้างความเสียหายให้กับระบบคอมพิวเตอร์ หรือมัลแวร์ (Malicious Code) คิดเป็นสัดส่วน 36% ส่วนการโจมตีในรูปแบบความพยายามเจาะเข้าระบบ (Intrusion Attempts) อยู่ที่ 72 ครั้ง คิดเป็นสัดส่วน 4.9% 

 

อย่างไรก็ตาม มีข้อสังเกตว่า ประเทศไทยเผชิญภัยคุกคามในรูปแบบความพยายามเจาะเข้าระบบลดลงอย่างต่อเนื่องจากช่วงปี 2561-2562 ที่อยู่ในตำแหน่งอันดับต้นๆ ด้วยสัดส่วน 44% และ 42% ตามลำดับ ขณะที่ในปี 2563 สถิติรายเดือนของการถูกโจมตีในรูปแบบนี้ก็แนวโน้มลดลง โดยในเดือนมกราคมถึงกุมภาพันธ์มีจำนวน 22 และ 30 ครั้ง แต่จากนั้นอยู่ในระดับเลขหลักเดียว

 

พิสูจน์อักษร: ภาวิกา ขันติศรีสกุล

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising