×

ออมสิน ปักหมุด Net Zero ตั้งเป้าลดคาร์บอนเป็นศูนย์ในปี 2050 พร้อมประกาศใช้ ESG Score ประเมินลูกค้าสินเชื่อเป็นแบงก์แรก

โดย THE STANDARD TEAM
25.09.2023
  • LOADING...
ออมสิน Net Zero ESG Score

การที่ธนาคารออมสินเลือกให้ความสำคัญกับการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกด้วยการริเริ่มแผน Net Zero นี้ เป็นสัญญาณที่ชัดเจนว่าธนาคารได้รับรู้ถึงความสำคัญของการสร้างสรรค์ธุรกิจที่ยั่งยืน และสิ่งแวดล้อมที่มีความมั่นคงในอนาคต

 

Net Zero หมายถึงการลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยออกไปในบรรยากาศจนกระทั่งเท่ากับปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่สามารถดูดซับได้ ซึ่งการลดก๊าซเรือนกระจกนี้สามารถช่วยลดผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสร้างสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนได้

 

วิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน ได้ออกมายืนยันถึงเรื่องนี้ผ่านการเปิดเผยว่า คณะกรรมการธนาคารออมสินได้มีมติอนุมัติแผนลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ หรือ Net Zero Emissions Roadmap ทั้ง 3 Scope ภายในปี 2050 

 

ตามแผนในอีก 7 ปีข้างหน้า ตั้งเป้า Net Zero สำหรับ Scope 1 และ 2 ซึ่งเป็นการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของธนาคารจากการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงและไฟฟ้า ขณะที่ Scope 3 ที่เป็นการปล่อยก๊าซเรือนกระจกผ่านการให้สินเชื่อแก่ลูกค้าและการลงทุน 

 

“ธนาคารจะดำเนินการคู่ขนานจนสามารถบรรลุเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกในภาพรวมลงได้มากกว่า 50% ภายในปี 2030 และบรรลุเป้าหมาย Net Zero ในปี 2050” 

 

สิ่งที่น่าสนใจคือ การที่ออมสินได้กำหนดแผนงดการปล่อยสินเชื่อแก่ธุรกิจเชื้อเพลิงถ่านหินและธุรกิจเกี่ยวเนื่อง (No Coal and Coal Related Business) และเริ่มการใช้ ESG Score เป็นครั้งแรกในการประเมินลูกค้าที่ขอสินเชื่อ ทำให้ธนาคารสามารถเลือกที่จะสนับสนุนธุรกิจที่มีการดำเนินงานอย่างยั่งยืน และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

 

นอกจากนี้ การลงทุนในโครงการที่ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างการใช้พลังงานสะอาด โดยติดตั้ง Solar Rooftop ภายในสำนักงานใหญ่และสาขา การเปลี่ยนมาใช้รถยนต์ไฟฟ้าในธุรกิจธนาคาร และส่งเสริมการปลูกป่า เป็นการสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าที่ให้ความสำคัญต่อการรักษาสิ่งแวดล้อม ทำให้ธนาคารสามารถแข็งแกร่งและมีความยั่งยืนในธุรกิจระยะยาว

  • LOADING...

READ MORE

Latest Stories

X
Close Advertising