×

ออมสินแจงคิดดอกเบี้ยครูแค่ 5-6% ต่อปี ผ่อนนาน 30 ปี ไม่บังคับทำประกัน พร้อมช่วยเหลือครูที่เดือดร้อน

โดย THE STANDARD TEAM
20.07.2018
  • LOADING...

สำหรับความคืบหน้ากรณีที่องค์กรวิชาชีพครูรวมตัวกันประมาณ 100 คน เรียกร้องให้รัฐบาลและธนาคารออมสินพักหนี้โครงการ ช.พ.ค. พร้อมเชิญชวนครูทั่วประเทศยุติชำระหนี้กับธนาคารออมสิน โดยอ้างว่าดอกเบี้ยสูงเกินไป ล่าสุดธนาคารออมสินได้ออกหนังสือชี้แจงว่า

 

สำหรับโครงการ ช.พ.ค. เกิดขึ้นเพื่อจัดสวัสดิการให้กับสมาชิกเพื่อชำระหนี้ และนำเงินไปพัฒนาคุณภาพชีวิต การศึกษา รักษาพยาบาล และใช้จ่ายกรณีจำเป็นอื่นๆ รวมถึงใช้หนี้นอกระบบ ซึ่งโดยทั่วไปการให้สินเชื่อที่ไม่มีหลักประกันของธนาคารพาณิชย์ นอนแบงก์ หรือแม้แต่ธนาคารออมสินเองจะสามารถคิดดอกเบี้ยได้ 15-28% ต่อปี แต่เงินกู้โครงการนี้คิดเพียง 5-6% ต่อปีเท่านั้น ให้ผ่อนชำระนานสูงสุดถึง 30 ปี และเป็นการคิดดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก

 

ซึ่งเหตุผลที่ธนาคารคิดดอกเบี้ยได้ถูก เพราะร่วมมือกับ สกสค. ในการหักเงินเดือนชำระหนี้ให้ จึงมีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้ต่ำ โดยในรอบ 12 ปีที่ผ่านมา มีครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมโครงการมากกว่า 700,000 ราย วงเงินกู้รวมกว่า 700,000 ล้านบาท

 

ซึ่งตลอดระยะเวลาที่มีโครงการธนาคารออมสินได้เสนอแนวทางแก้ไขปัญหาหนี้ครูมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการปรับปรุงโครงสร้างหนี้สำหรับผู้ที่มีปัญหาการผ่อนชำระ หรือชำระไม่ไหว โดยมีเงื่อนไขพิเศษ เช่น พักชำระเงินต้นไม่เกิน 3 ปี และชำระดอกเบี้ยปกติ 100% กรณีที่รายได้คงเหลือหลังหักค่าใช้จ่ายมากกว่า 30% ของรายได้ หรือกรณีรายได้คงเหลือหลังหักค่าใช้จ่ายตั้งแต่ 15-30% ของรายได้ สามารถพักชำระเงินต้นไม่เกิน 3 ปี และชำระดอกเบี้ยปกติไม่น้อยกว่า 50% และกรณีรายได้คงเหลือหลังหักค่าใช้จ่ายน้อยกว่า 15% ของรายได้ สามารถพักชำระเงินต้นไม่เกิน 3 ปี และชำระดอกเบี้ยปกติไม่น้อยกว่า 25%

 

ส่วนกรณีการทำประกันชีวิตเพื่อประกันสินเชื่อ ธนาคารออมสินชี้แจงว่า เป็นการช่วยเหลือผู้กู้ที่จำเป็นต้องกู้วงเงินสูง แต่ไม่สามารถหาหลักทรัพย์ค้ำประกัน หรือบุคคลค้ำประกันได้ตามเงื่อนไข โดยผู้กู้ต้องสมัครใจโดยที่ธนาคารฯ ไม่ได้บังคับ ซึ่งที่ผ่านมามีครูผู้กู้เลือกทำประกันชีวิตเพื่อประกันสินเชื่อ คิดเป็นสัดส่วนถึง 85% ของจำนวนผู้กู้ทั้งหมด โดยในช่วง 7-8 ปีที่ผ่านมา มีครูเสียชีวิตประมาณ 15,900 คน มีจำนวนครูที่ทำประกันประมาณ 10,800 คน รวมทุนประกันประมาณ 13,000 ล้านบาท ซึ่งครูจะมีหนี้ประมาณ 1 ล้านบาทต่อราย เมื่อเสียชีวิตจะนำเงิน ช.พ.ค. จำนวน 7 แสน บาทต่อรายมาชำระหนี้ปิดบัญชี และจะมีเงินเหลือคืนทายาทรวมประมาณ 9,000 ล้านบาท ทำให้ทายาทและผู้ค้ำประกันไม่เดือดร้อน

 

“สำหรับยอดสินเชื่อของโครงการ ช.พ.ค. ล่าสุด มีผู้กู้รวมประมาณ 433,000 ราย คิดเป็นวงเงินกู้ประมาณ 406,000 ล้านบาท โดยมี NPLs ประมาณ 4,079 ราย คิดเป็น 0.94% ของลูกหนี้ทั้งหมดเท่านั้น

 

“ธนาคารออมสินอยากให้ครูที่มีปัญหาการผ่อนชำระ ไม่ว่าจะอยู่ในขั้นตอนใด ขอให้เข้ามาแจ้งความประสงค์ เพราะธนาคารมีมาตรการในการให้ความช่วยเหลือครูที่ยืดหยุ่นผ่อนคลาย ด้วยอยากให้ครูมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีวินัยทางการเงิน เพราะครูต้องทำหน้าที่ให้ความรู้ สร้างคนให้เป็นคนดี มีความรู้มีวินัยให้แก่ประเทศชาติต่อไป” นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กล่าว

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising