×

ออมสินให้คุณคลายกังวล สานฝันคนอยากมีบ้าน ให้กลายเป็นเรื่องง่าย ๆ อย่าง กู้ซื้อบ้าน สร้างบ้าน หรือต่อเติมซ่อมแซม [ADVERTORIAL]

โดย THE STANDARD TEAM
27.11.2021
 • LOADING...
กู้ซื้อบ้าน สร้างบ้าน หรือต่อเติมซ่อมแซม

HIGHLIGHTS

1 min. read
 • กู้ปีนี้ ผ่อนปีหน้า
 • ดอกเบี้ย 0% นาน 6 เดือน 
 • หลังจากนั้น ปีแรกผ่อนน้อย เพียงล้านละ 1,500 บาทต่อเดือน
 • ฟรีค่าบริการสินเชื่อ และค่านิติกรรมสัญญา

ออมสินช่วยสานฝันเรื่องบ้าน ให้ง่ายดายคลายกังวล และกลายเป็นเรื่องง่ายๆ ทันที เพื่อให้คุณสามารถวางรากฐานครั้งสำคัญในการเริ่มต้นชีวิตที่ดี ด้วยเงื่อนไขสบายๆ ไม่ยุ่งยาก เข้าใจง่าย จบทุกความต้องการเรื่องบ้านที่เดียวครบเอาอยู่ทุกกระบวนการ 

 

คลายกังวล มุ่งสานสร้างบ้านในฝัน 

 

 

คุณสมบัติผู้กู้ ดังนี้

 • เป็นผู้ฝากเงินประเภทเผื่อเรียกของธนาคาร 
 • มีอายุครบ 20 ปีขึ้นไป และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 65 ปี ยกเว้น เจ้าของกิจการที่สามารถพิสูจน์รายได้ที่แน่นอน เมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี 
 • มีอาชีพและรายได้แน่นอน 
 • การกู้ร่วมกับบุคคลอื่น มีเงื่อนไขดังนี้
 • กู้ร่วมกับบุคคลอื่นที่มีความสัมพันธ์เป็นคู่สมรส บุตร บิดา มารดา หรือ พี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน ไม่จำเป็นต้องถือกรรมสิทธิ์รวมในหลักประกันทุกคนก็ได้
 • กู้ร่วมกับบุคคลอื่นที่นอกเหนือจากข้อกำหนด ต้องถือกรรมสิทธิ์รวมในหลักประกันทุกคน

 

หมายเหตุ: ในกรณีที่กู้ร่วมกับบุคคลอื่น ให้นับระยะเวลาชำระเงินกู้ตามอายุของผู้กู้ที่มีอายุน้อยที่สุดเพียงคนเดียว

 

วางรากฐาน หลักประกัน ไม่ยุ่งยาก 

 • ที่ดิน หรือที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุด ตามวัตถุประสงค์ที่ขอกู้ และตั้งอยู่ในแหล่งชุมชนที่มีความเจริญ มีไฟฟ้า สาธารณูปโภคอื่นๆ ตามความจำเป็น และมีทางสาธารณประโยชน์ซึ่งรถยนต์ผ่านเข้าออกได้สะดวก
 • สิทธิการเช่าที่ดิน หรืออาคารตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารประกาศกำหนด
 • หลักทรัพย์ตามที่ธนาคารประกาศกำหนด 

 

ธนาคารออมสินมิตรผู้จริงใจ พร้อมเป็นเพื่อนแท้ดูแลเรื่องบ้าน ให้กลายเป็นเรื่องง่าย ให้คุณไร้ความกังวล เพื่อโฟกัสหนึ่งเดียวในการมุ่งสานสร้างบ้านในฝัน วางรากฐานครั้งสำคัญ ในการเริ่มต้นชีวิตที่ดีของคุณ 

 

ท่านที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม และลงทะเบียนยื่นขออนุมัติสินเชื่อผ่านทาง www.gsb.or.th หรือธนาคารออมสินทุกสาขา ได้ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2564 สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ GSB Contact Center 1115 และธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศ

 • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising