×

ออมสิน-ธอส. ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 0.125-0.25%

06.02.2020
  • LOADING...

ชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กล่าวว่า ทางธนาคารลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และอัตราดอกเบี้ยเงินฝากลง 0.125-0.25% เพื่อบรรเทาผลกระทบจากไวรัสโคโรนา ปัญหาเศรษฐกิจ พร้อมดูแลลูกค้ารายย่อย มีผลตั้งแต่วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป

 

โดยมีรายละเอียดดังนี้

  • อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ โดยอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้ารายย่อยชั้นดี หรือ MRR และอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ขั้นต่ำ ประเภทเงินเบิกเกินบัญชี หรือ MOR ลดลงจาก 6.745% เหลือ 6.495% 
  • อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก จะลดลงในอัตรา 0.25% ในประเภทเงินฝากประจำ เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ ไม่ปรับลดดอกเบี้ยเงินฝากประเภทเผื่อเรียก เงินฝากกระแสรายวันพิเศษ แต่ไม่ลดดอกเบี้ยเงินฝากเผื่อเรียกและสลากออมสิน

 

ฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) กล่าวว่า ทางธนาคารปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับลูกค้าประชาชน และสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจ โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป 

 

ทั้งนี้ประกาศปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลง 0.125-0.250% ต่อปี ได้แก่

  • อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี ประเภทเงินกู้แบบมีระยะเวลา (MLR) จาก 6% ต่อปี ลดลงเหลือ 5.875% ต่อปี 
  • อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้ารายย่อยชั้นดี (MRR) จาก 6.500% ต่อปี ลดลงเหลือ 6.375% ต่อปี
  • อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี ประเภทเงินกู้เบิกเกินบัญชี (MOR) จาก 6.750% ต่อปี ลดลงเหลือ 6.500% ต่อปี 
  • LOADING...

READ MORE

Latest Stories

Close Advertising