×

‘ออมสิน’ เผย 4 วันอนุมัติสินเชื่อเสริมพลังฐานราก 1.1 แสนราย ปรับเกณฑ์ให้คนกู้ฉุกเฉินกู้อีกได้ 23 มกราคมนี้

19.01.2021
  • LOADING...
ธนาคารออมสิน

วิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กล่าวว่าเมื่อกระทรวงการคลังออกมาตรการด้านการเงินเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของโควิด-19 รอบใหม่ตามมติคณะรัฐมนตรี ในส่วนของธนาคารออมสินที่เพิ่มวงเงินในมาตรการให้สินเชื่อเพิ่มเติมเพื่อประชาชนรายย่อย ได้แก่ สินเชื่อเสริมพลังฐานราก วงเงิน 10,000 ล้านบาท (สูงสุดรายละ 50,000 บาท) หลังเปิดลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2564 พบว่า 4 วัน (15-18 มกราคม) ธนาคารอนุมัติเงินกู้ไปแล้ว 110,000 ราย

 

ทั้งนี้ ธนาคารอยู่ระหว่างปรับหลักเกณฑ์การเข้าถึงสินเชื่อขึ้นใหม่เป็นกรณีพิเศษ โดยให้ผู้ที่เคยกู้สินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับผู้มีอาชีพอิสระที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 (สินเชื่อฉุกเฉิน) เมื่อปี 2563 สามารถยื่นกู้ได้อีก ซึ่งการพิจารณาวงเงินสินเชื่อขึ้นอยู่กับเครดิตและประวัติการชำระ เปิดให้ลงทะเบียนขอสินเชื่อผ่านแอปพลิเคชัน MyMo ได้ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 23 มกราคม 2564 เป็นต้นไป

 

“การปรับเกณฑ์การให้สินเชื่อในครั้งนี้เป็นความตั้งใจของธนาคารที่จะช่วยรายย่อย พ่อค้าแม่ค้า คนที่มีอาชีพอิสระที่เคยกู้สินเชื่อฉุกเฉินและได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ในระลอกใหม่นี้สามารถยื่นขอสินเชื่อเสริมพลังฐานรากได้ โดยให้รายละ 20,000 บาท หรือต้องมีประวัติการผ่อนชำระดีในช่วงที่ผ่านมา และไม่มีประวัติหนี้เสีย ซึ่งธนาคารจะพิจารณาช่วยเหลืออย่างเต็มที่” ผู้อำนวยการธนาคารออมสินกล่าวในที่สุด  

 

 

พิสูจน์อักษร: ภาสิณี เพิ่มพันธุ์พงศ์

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories