×

‘สำนักอุทยานแห่งชาติ’ แจกพาสปอร์ตท่องเที่ยวไทย หัวใจสีเขียว 1 ล้านเล่ม กระตุ้นนักท่องเที่ยวอนุรักษ์ธรรมชาติ

โดย THE STANDARD TEAM
23.12.2019
  • LOADING...
Green Heart Passport

สำนักอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จัดทำพาสปอร์ตท่องเที่ยวไทยหัวใจสีเขียว ผ่านโครงการ ‘เที่ยวอุทยานแห่งชาติไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม’ เพื่อรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อมในอุทยานแห่งชาติทั่วประเทศ อีกทั้งยังให้ความรู้ กฎระเบียบ และข้อควรปฏิบัติการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติ

 

พาสปอร์ตท่องเที่ยวไทย หัวใจสีเขียว (Green Heart Passport) ผลิตจำนวน 1 ล้านเล่มกระจายให้กับประชาชนที่มาท่องเที่ยวผ่านทางอุทยานแห่งชาติ 155 แห่งทั่วประเทศ โดยจะเริ่มแจกในช่วงเทศกาลปีใหม่ ซึ่งคาดว่าจะสามารถรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การจัดการขยะและขยะอันตราย การงดใช้โฟมและพลาสติกชนิดใช้ครั้งเดียวทิ้ง

 

นอกจากนี้พาสปอร์ตท่องเที่ยวไทย หัวใจสีเขียว ยังสามารถถือเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อสะสมคะแนน และสามารถแลกของที่ระลึก อีกทั้งยังสามารถสะสมตราประทับของอุทยานแห่งชาติที่ไปท่องเที่ยว พร้อมลายเซ็นรับรองของเจ้าหน้าที่ให้ครบ 10 ดวง จะได้รับรับบัตร 1 ใบ เพื่อเข้าใช้บริการอุทยานแห่งชาติได้ฟรี โดยเริ่มใช้ได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 สามารถสอบถามได้ที่ ส่วนจัดการท่องเที่ยวและนันทนาการ สำนักอุทยานแห่งชาติ โทร 0 2561 0777 ต่อ 1742 หรือ Facebook เพจสำนักอุทยานแห่งชาติ

 

พิสูจน์อักษร: ลักษณ์นารา พักตร์เพียงจันทร์

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories