×

GPSC จับมือ ปตท. วิจัยโรงงานแบตเตอรี่ต้นแบบ หวังต่อยอดผลิตเชิงพาณิชย์ คาดศึกษาแล้วเสร็จปี 2564

โดย THE STANDARD TEAM
23.08.2019
  • LOADING...
โรงงานแบตเตอรี่ต้นแบบ (Pilot Plant)

ปตท. ลงนามสัญญาร่วมวิจัยกับ GPSC ในโครงการวิจัยและพัฒนาโรงงานผลิตแบตเตอรี่ต้นแบบ (Pilot Plant) ด้วยเทคโนโลยี Semi-Solid หวังต่อยอดและเพิ่มประสิทธิภาพการแข่งขันในธุรกิจแบตเตอรี่และเทคโนโลยีกักเก็บพลังงานในระยะยาว เดินหน้าสู่การผลิตเชิงพาณิชย์ กำหนดระยะเวลาศึกษาเสร็จปี 2564

 

ชวลิต ทิพพาวนิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC แกนนำนวัตกรรมธุรกิจไฟฟ้า กลุ่ม ปตท. เปิดเผยเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมาว่า GPSC ได้ร่วมลงนามกับ วรวัฒน์ พิทยศิริ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่นวัตกรรมและดิจิทัล บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ในสัญญาร่วมวิจัย โครงการ ‘วิจัยและพัฒนาโรงงานผลิตแบตเตอรี่ต้นแบบ (Pilot Plant) ด้วยเทคโนโลยีเซมิ-โซลิด (Semi-Solid)’ 

 

วัตถุประสงค์สำคัญของความร่วมมือในครั้งนี้เป็นไปเพื่อร่วมศึกษา พิสูจน์ความเป็นไปได้ของเทคโนโลยี ทั้งด้านเทคนิคและเชิงเศรษฐศาสตร์ การจัดตั้งโรงงานผลิตแบตเตอรี่ต้นแบบ เพื่อเดินหน้าวิจัยและต่อยอดการผลิตแบตเตอรี่ด้วยเทคโนโลยี Semi-Solid ซึ่งเป็นนวัตกรรมกระบวนการผลิตแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแบบใหม่ของ 24M Technology ที่ GPSC เข้าไปร่วมลงทุน 

 

โดยเทคโนโลยีดังกล่าวจะช่วยลดขั้นตอนการผลิตลงได้กว่า 50% และยังได้รับการออกแบบเซลล์แบตเตอรี่ให้มีความปลอดภัยสูง ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการแข่งขันในธุรกิจแบตเตอรี่และเทคโนโลยีการกักเก็บพลังงาน (ESS) ในระยะยาว รวมถึงเป็นฐานความรู้และความเชี่ยวชาญเพื่อนำไปสู่การพัฒนาศักยภาพบุคลากรของทั้งสองบริษัทด้านเทคโนโลยีแบตเตอรี่ โดยมีระยะเวลาดำเนินโครงการสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

 

ชาญศิลป์ ตรีนุชกร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ความร่วมมือในครั้งนี้สอดคล้องกับกลยุทธ์ทางด้านพลังงานของกลุ่ม ปตท. ที่มุ่งใช้พลังงานไฟฟ้าที่มากขึ้น โดยมีแบตเตอรี่เป็นรากฐานและเป็นตัวผลักดันที่สำคัญ

 

“ปตท. มีความพร้อมและยินดีเป็นอย่างยิ่งกับความร่วมมือระหว่างกลุ่ม ปตท. และพร้อมจะสนับสนุนการศึกษา พัฒนา และร่วมกันผลักดันเทคโนโลยี Semi-Solid ให้มีประสิทธิภาพที่แข่งขันได้ และต่อยอดไปสู่การผลิตระดับเชิงพาณิชย์” ชาญศิลป์กล่าว

 

ทั้งนี้ในระยะเวลาภายใน 15 วันหลังการลงนาม ทั้งสองฝ่ายจะมีการจัดตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลโครงการ (Steering Committee) รวม 7 คน โดยมีประธานเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีและวิศวกรรม ปตท. เป็นประธาน ในส่วนของกรรมการท่านอื่น จะมาจากผู้บริหารระดับสูงของทั้งสองบริษัท เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลความก้าวหน้าและติดตามผลการดำเนินงานอย่างใกล้ชิด

 

การดำเนินการในระยะแรก คณะกรรมการฯ จะทำการแต่งตั้งคณะทำงาน เพื่อดำเนินการศึกษาในรายละเอียดในการหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแบตเตอรี่เทคโนโลยี Semi-Solid จัดทำแผนการก่อสร้าง แผนการควบคุมการผลิตและทดสอบ กำหนดตัวชี้วัดและเกณฑ์การพิจารณา เพื่อเป็นขั้นตอนพิสูจน์ความเป็นไปได้ของเทคโนโลยี ทั้งทางด้านเทคนิคและเศรษฐศาสตร์ รวมทั้งจัดทำงบประมาณในการดำเนินการผลิตแบตเตอรี่ เพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติก่อสร้างโรงงานแบตเตอรี่ต้นแบบ (Pilot Plant)

 

ในระยะถัดไป หากทั้งสองฝ่ายตัดสินใจร่วมดำเนินการลงทุนก่อสร้าง Pilot Plant แล้ว จะมีการกำหนดแผนการผลิตและดำเนินการผลิตแบตเตอรี่จากโรงงานต้นแบบตามตัวชี้วัดและเกณฑ์ที่กำหนดไว้ พร้อมมีการส่งมอบแบตเตอรี่ที่ผลิตได้ นำไปสู่การใช้จริง โดยผ่านการทดสอบจากกลุ่มลูกค้า เพื่อนำข้อเสนอแนะจากลูกค้ากลับมาพัฒนาแบตเตอรี่ เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้มากยิ่งขึ้น และร่วมกันพิจารณาถึงความเป็นไปได้ทั้งทางเทคนิคและเศรษฐศาสตร์ในการขยายการผลิตสู่ระดับเชิงพาณิชย์ร่วมกัน (Commercial Scale) ต่อไป

 

พิสูจน์อักษร: พรนภัส ชำนาญค้า

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories