×

รัฐบาลเชิญชวนลูกหนี้ กยศ. ลงทะเบียนขอรับเงินคืนในส่วนที่ชำระเกินได้ที่เว็บไซต์กองทุนฯ

โดย THE STANDARD TEAM
08.03.2024
  • LOADING...
ลูกหนี้ กยศ. ขอรับเงินคืน

วันนี้ (8 มีนาคม) คารม พลพรกลาง รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ตามที่กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) คำนวณยอดหนี้คงเหลือใหม่ตาม พ.ร.บ.กยศ. (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566 ให้แก่ผู้กู้ยืมกลุ่มเร่งด่วนที่ถูกบังคับคดีหรือถูกอายัดเงินเสร็จเรียบร้อยแล้ว จำนวน 50,614 ราย

 

ทำให้ผู้กู้ยืมบางรายมีสถานะปิดบัญชีได้ทันที และมีผู้กู้ยืมที่จะได้รับเงินคืนในส่วนที่ชำระเกินจำนวน 3,494 รายนั้น

 

คารมกล่าวว่า กองทุนฯ ได้มีการออกหนังสือแจ้งผู้กู้ยืมแต่ละรายให้ลงทะเบียนรับเงินคืน และเริ่มดำเนินการจ่ายเงินคืนแล้วผ่านระบบโอนเงินแบบพร้อมเพย์ที่ผูกบัญชีธนาคารด้วยเลขบัตรประจำตัวประชาชนของผู้กู้ยืมเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2567 เป็นต้นไป

 

ทั้งนี้ ขอเชิญชวนลูกหนี้ กยศ. ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เพื่อขอรับเงินคืนทางเว็บไซต์กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา www.studentloan.or.th โดย กยศ. จะเร่งคืนเงินให้ตามลำดับต่อไป

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising