×

5 รัฐวิสาหกิจที่นำส่งเงินรายได้เข้ารัฐสะสมสูงสุด

11.01.2019
  • LOADING...

นายประภาศ คงเอียด ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เปิดเผยว่าในช่วงไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2562 (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2561)

 

สคร. สามารถจัดเก็บเงินนำส่งรายได้แผ่นดินจำนวน 65,513 ล้านบาท ซึ่งสูงกว่าประมาณการจำนวน 13,570 ล้านบาท หรือร้อยละ 26 ของเป้าหมายการจัดเก็บรายได้ตามเอกสารงบประมาณประจำปี ซึ่งถือเป็นสัญญาณที่ดีต่อการจัดเก็บรายได้รัฐวิสาหกิจในปีงบประมาณ 2562

 

เเละนี่คือรัฐวิสาหกิจ 5 อันดับแรกที่ส่งรายได้เข้ารัฐสะสมสูงสุด

 

 

ภาพประกอบ: Nuttarut B.

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising