×

รัฐบาลแจง เปิดรับบริจาคช่วยหนองบัวลำภู ไม่ใช่ไม่มีงบ แต่เป็นสื่อกลางช่องทางให้คนไทยได้ช่วยกัน

โดย THE STANDARD TEAM
10.10.2022
  • LOADING...
อนุชา บูรพชัยศรี

วานนี้ (9 ตุลาคม) อนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยถึงการดำเนินการให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้เสียชีวิต ผู้บาดเจ็บ และผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์โศกนาฏกรรมที่จังหวัดหนองบัวลำภู ของหน่วยงานภาครัฐขณะนี้ว่า ได้เร่งดำเนินการมอบเงินเพื่อช่วยเหลือ ตามข้อสั่งการของ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม โดยล่าสุด ณ วันที่ 9 ตุลาคม 2565 หน่วยงานภาครัฐมีความคืบหน้าการจ่ายเงินให้การช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตกรณีเหตุดังกล่าวรวม 13,927,555 บาท และมีหน่วยงานที่กำลังเร่งดำเนินการจ่ายเงินให้ผู้ได้รับผลกระทบ ดังนี้  

 

  1. คณะกรรมการกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย สำนักนายกรัฐมนตรี โอนเงินช่วยเหลือเป็นค่าจัดการศพและเงินทุนเลี้ยงชีพให้กับทายาทผู้เสียชีวิต จำนวน 34 ราย รายละ 200,000 บาท รวมเป็นเงิน 6,800,000 บาท ทั้งนี้ ยังไม่รวมถึงผู้ก่อเหตุและบุคคลในครอบครัว ซึ่งจะต้องมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อน

 

  1. กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม และสำนักงานยุติธรรม ให้ความช่วยเหลือรวม 3,960,000 บาท โดยมอบเงินให้กับครอบครัวผู้เสียชีวิตรายละ 110,000 จำนวน 36 ราย ส่วนผู้บาดเจ็บ 10 ราย อนุมัติในหลักการให้เบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลตามรักษาจริง 

 

  1. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) และหน่วยงานในสังกัด ให้ความช่วยเหลือรวม 582,000 บาท แบ่งเป็น 1) พม. รายละ 10,000 บาท จำนวน 47 ราย รวมเป็น 470,000 บาท 2) สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) หรือ พอช. รายละ 1,000 บาท จำนวน 47 ราย รวมเป็น 47,000 บาท และ 3) สมาชิกกองทุนชุมชน 74,000 จำนวน 3 ราย เป็นเงิน 222,000 บาท 

 

  1. สำนักงานประกันสังคม ให้ความช่วยเหลือรวม 2,585,555 บาท โดยอนุมัติ/มอบแล้วเมื่อวันที่ 7-8 ตุลาคม 2565 ดังนี้ 1) สิทธิประกันสังคม 7 ราย รวมจำนวนเงิน 2,425,555 บาท (เงินเข้าวันที่ 20 ตุลาคม 2565) 2) กระทรวงแรงงาน มอบเงินช่วยเหลือ รายละ 5,000 บาท จำนวน 32 ราย รวมเป็นเงิน 160,000 บาท 

 

“นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานที่มีกำหนดจะมอบเงินช่วยเหลือในวันที่ 11 ตุลาคม 2565 หลังพิธีพระราชทานเพลิงศพ เช่น สำนักงานจังหวัด สำนักงานจัดหางาน กองทัพบก เป็นต้น รวมทั้งมีหน่วยงานที่อยู่ระหว่างการอนุมัติเบิกจ่ายตามระเบียบของทางราชการ ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้กำชับให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดูแล เยียวยาจ่ายเงินช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์ฯ โดยเร็วต่อไป” อนุชากล่าว  

 

อนุชากล่าวเพิ่มเติมว่า ตามที่มีการสอบถามถึงการเปิดช่องทางการรับบริจาคกรณีเหตุการณ์ที่จังหวัดหนองบัวลำภูนั้น สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้ชี้แจงว่า เมื่อมีสาธารณภัยต่างๆ เกิดขึ้น จะมีประชาชนที่มีความประสงค์จะร่วมให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย แต่ยังไม่มีช่องทางที่จะร่วมดำเนินการเช่นนั้นได้ 

 

ดังนั้น ที่ผ่านมาเมื่อมีสาธารณภัยเกิดขึ้น สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการกองทุนให้ความช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย จึงได้เปิดช่องทางให้ประชาชนทั่วไปได้มีโอกาสในการร่วมให้ความช่วยเหลือ โดยการรับบริจาคผ่านบัญชีธนาคาร เพื่อนำไปให้ความช่วยเหลือตามวัตถุประสงค์ของผู้บริจาคต่อไป 

 

ทั้งนี้ สถานะของเงินกองทุนในปัจจุบันมีเพียงพอที่จะให้ความช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยกรณีต่างๆ อยู่ด้วยแล้ว โดยเงินที่ได้รับบริจาคจะเป็นส่วนเพิ่มจากที่ผู้ประสบภัยได้รับจากหน่วยงานต่างๆ ตามกฎหมายอยู่แล้ว ไม่ใช่กรณีที่รัฐบาลไม่จัดงบประมาณช่วยเหลือแล้วมาเปิดให้ประชาชนบริจาค ซึ่งกองทุนช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยเป็นกองทุนที่มีมานานแล้ว โดยการดำเนินการนำเงินไปบริจาคมีการดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายที่เข้มงวด ตรวจสอบย้อนหลังได้ 

 

นอกจากนี้ ถือเป็นอีกช่องทางหนึ่งเพื่อเป็นการให้คนไทยได้แสดงความห่วงใยและเป็นการร่วมส่งกำลังใจถึงเพื่อนร่วมชาติด้วยกัน ซึ่งช่องทางของรัฐบาลเป็นอีกทางเลือกเท่านั้น

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising