×

ครม. อนุมัติวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 วงเงิน 3,200,000 ล้านบาท

09.01.2019
  • LOADING...

นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ ในฐานะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี หรือ ครม. วันนี้ มีมติเห็นชอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 3,200,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.7 จากปีงบประมาณ 2562 ซึ่งอยู่ที่ 2 แสนล้านบาท

 

โดยมีโครงสร้างงบประมาณรายจ่ายประกอบด้วย

 

รายจ่ายประจำ 2,358,410.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.8 จากปีงบประมาณ 2562 หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 73.7 ของวงเงินงบประมาณ  

 

รายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลัง 62,709.5 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 2 ของวงเงินงบประมาณ

 

รายจ่ายลงทุน 691,200 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.5 จากปีงบประมาณ 2562 หรือคิดเป็นร้อยละ 21.6 ของวงเงินงบประมาณ

 

รายจ่ายชำระคืนต้นเงินกู้ 87,680 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2562 ร้อยละ 12.1 หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 2.7 ของวงเงินงบประมาณ  

 

ขณะที่รายได้สุทธิจำนวน 2,750,000 ล้านบาท งบประมาณขาดดุล 450,000 ล้านบาท เท่ากับปีงบประมาณ 2562 และคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 2.4 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ หรือ GDP

 

ทั้งนี้ วงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 ได้ตั้งอยู่บนสมมติฐานทางเศรษฐกิจไทย ที่คาดว่าในปี 2563 จะขยายตัวร้อยละ 3.5-4.5 และงบดังกล่าวยังเท่ากับกรอบวงเงินตามแผนการคลังระยะปานกลางปีงบประมาณ 2563-2565 ตามที่ ครม. ได้มีมติเห็นชอบไปแล้ว

 

สำหรับงบประมาณรายจ่ายลงทุนและงบประมาณรายจ่ายชำระคืนต้นเงินกู้ก็มีจำนวนและสัดส่วนในกรอบที่กำหนดตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ

 

ภาพ: Thaigov.go.th

พิสูจน์อักษร: พรนภัส ชำนาญค้า

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising