×

รัฐบาลชี้แจง 3 เรื่องสำคัญสถานการณ์โควิด-19 ย้ำ วัคซีนมีประสิทธิภาพ เตียงพอรับผู้ป่วย เฝ้าระวังสถานการณ์

โดย THE STANDARD TEAM
15.04.2021
  • LOADING...
รัฐบาลชี้แจง 3 เรื่องสำคัญสถานการณ์โควิด-19 ย้ำ วัคซีนมีประสิทธิภาพ เตียงพอรับผู้ป่วย เฝ้าระวังสถานการณ์

วันนี้ (15 เมษายน) สำนักโฆษก สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ได้เผยแพร่ข้อความต่อสื่อมวลชน ซึ่งเป็นข้อมูล 3 เรื่องสำคัญที่รัฐบาลได้ดำเนินการในการบริหารสถานการณ์โควิด-19 ที่กำลังกลับมาระบาดรอบใหม่ โดยมีตัวเลขผู้ป่วยทะลุหลักพันเป็นเวลา 2 วันแล้วว่า 

 

1. กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ยืนยันว่า วัคซีนป้องกันโควิด-19 ที่ไทยใช้ มีประสิทธิภาพสูงและมีความปลอดภัย ประชาชนสามารถฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันและเพิ่มภูมิคุ้มกันของตัวเองได้ ข้อมูลทางระบาดวิทยาและข้อมูลทางวิชาการยืนยันว่า วัคซีนป้องกันโควิด-19 ที่ไทยนำมาใช้ ทั้ง AstraZeneca และ Sinovac เป็นวัคซีนที่มีประสิทธิภาพ มีการฉีดวัคซีนสะสมรวม 579,305 โดสหรือเข็ม มีผู้ได้รับวัคซีนแล้ว 505,744 คน ในทุกจังหวัดตามเป้าหมายและกำหนดเวลา

 

ขณะนี้ยังมีการจัดหาวัคซีน Sinovac อีก 1 ล้านโดส ซึ่งอยู่ในประเทศไทยแล้ว รอการตรวจทางห้องปฏิบัติการและเอกสาร จะมีการส่งมอบให้กรมควบคุมโรคต่อไป ในระยะถัดไปจะฉีดให้กับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข โดยเฉพาะบุคลากรด่านหน้าให้ได้ 100% สำหรับวัคซีนหลักที่จะมาถึงไทยในเดือนมิถุนายนประมาณเดือนละ 6-10 ล้านโดส สามารถจะฉีดให้กับประชาชนได้อย่างครบถ้วน


2. สถานการณ์โควิด-19 ในไทยขณะนี้ เชื่อมโยงกับสถานบันเทิงและนำไปสู่การแพร่กระจายของเชื้อโรคสู่เพื่อนฝูงและชุมชน จำเป็นต้องลดการเคลื่อนที่ของบุคคล ปิดสถานที่เสี่ยง งดกิจกรรมการรวมกลุ่ม โดย สธ. คาดการณ์ฉากทัศน์ในอีก 1 เดือนข้างหน้า หากไม่มีมาตรการใดๆ จะมีผู้ป่วยติดเชื้อสูงสุดมากกว่า 20,000 คนต่อวัน กรณีมีมาตรการปิดสถานบันเทิงที่เสี่ยงในจังหวัด จะมีผู้ป่วยติดเชื้อประมาณ 2,996 คนต่อวัน และกรณีที่มีมาตรการปิดสถานบันเทิงที่เสี่ยงในจังหวัด เน้นปรับพฤติกรรมส่วนบุคคล ลดกิจกรรมการรวมตัวกัน เพิ่มมาตรการทำงานที่บ้าน Work from Home สามารถลดผู้ป่วยติดเชื้อลงมาประมาณ 391 คนต่อวัน    

 

ดังนั้นเพื่อลดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดมากยิ่งขึ้น กระทรวงสาธารณสุขเน้นการตรวจคัดกรองโรค ควบคุม ติดตาม กำกับ การกักตัวผู้สัมผัสเสี่ยงสูงทุกคน และผู้ป่วยติดเชื้อจะต้องได้รับการรักษาในโรงพยาบาลเท่านั้น ทั้งโรงพยาบาลรัฐ โรงพยาบาลเอกชน โรงพยาบาลสนาม และ Hospitel เพื่อป้องกันผู้ป่วยที่มีภาวะแทรกซ้อนอาจเสียชีวิตได้ และกำจัดความเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อต่อคนในครอบครัวและในชุมชนได้

 

สำหรับการปฏิบัติตัวสำหรับผู้ที่เดินทางกลับมาจากต่างจังหวัดเพื่อกลับมาทำงาน ดังนี้ 

 

1. ขอให้เดินทางโดยรถยนต์ แต่หากต้องเดินทางโดยระบบขนส่งสาธารณะ ขอให้ใส่หน้ากากอนามัยและเว้นระยะห่าง รวมทั้งงดเว้นการรับประทานอาหาร 

 

2. หากสามารถ Work from Home ที่จังหวัดนั้นๆ ได้ จะช่วยลดการนำเชื้อข้ามพื้นที่จากการเดินทางข้ามจังหวัด 

 

3. หากจำเป็นต้องกลับมา ให้ Work from Home และกักตนเอง 14 วัน เพื่อดูอาการ โดยเฉพาะผู้ที่เดินทางไปจากจังหวัดเสี่ยง หากผิดปกติให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุข โรงพยาบาลใกล้บ้าน หรือที่หมายเลข 1422 สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งหากต้องออกไปในที่สาธารณะ

 

4. การบริหารจัดการเตียงผู้ป่วย ภาครัฐมีการบริหารจัดการเตียงเพียงพอในการรองรับผู้ติดเชื้อ โดยเฉพาะในกรุงเทพฯ และปริมณฑล โดยมีการจัดเตียงรองรับทั้งจากสถานพยาบาลและโรงแรมแบบ Hospitel รวมกว่า 6,000 เตียง รวมทั้งโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงกลาโหมมีการเตรียมโรงพยาบาลภาคสนาม และกรมการแพทย์เตรียมเปิด Hospitel ซึ่งจะรองรับได้อีก 450 เตียง รวมทั้งโรงพยาบาลรามาธิบดีเตรียมเปิด Hospitel อีก 2 แห่ง จำนวน 100 เตียง สำหรับกรุงเทพมหานครได้มีการเพิ่มโรงพยาบาลสนามที่บางขุนเทียน 500 เตียง ที่บางบอน 200 เตียง และเตรียมเปิดที่บางกอกอารีนา จะรับได้อีก 1,000 เตียง

 

รัฐบาลให้การรับรองว่าโรงพยาบาลสนามที่มีอยู่ขณะนี้มีความปลอดภัย มีจำนวนแพทย์และพยาบาลตามมาตรฐานที่วางไว้ ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขมีประสบการณ์การจัดตั้งโรงพยาบาลสนามตั้งแต่การระบาดระลอกแรก รวมทั้งเตรียมพร้อมโรงพยาบาลสนามตามต่างจังหวัดไว้แล้ว สำหรับ Hospitel ซึ่งเป็นการจัดบริการในโรงแรม กรมสนับสนุนบริการทางการแพทย์จะเข้าไปรับรองมาตรฐาน เช่นเดียวกับสถานกักกันของรัฐ (SQ / ASQ) ซึ่งมีการตรวจ ประเมิน และติดตาม สม่ำเสมอ

 

นโยบายหลักของไทย ผู้ติดเชื้อทุกคนในประเทศจะต้องได้รับการรักษาในโรงพยาบาลเท่านั้น ยกเว้นช่วงการรอเตียง ซึ่งผู้ป่วยอยู่ที่บ้านแล้วจะมีกลไกรองรับในการประสานเพื่อไปรับตัวผู้ป่วยในช่วงเวลาที่เหมาะสม 

 

ทั้งนี้ สามารถติดต่อไปที่สายด่วนจัดหาเตียง เบอร์ 1669 สำหรับต่างจังหวัดจะเข้าศูนย์การบริหารจัดการ สายด่วนกรมการแพทย์ 1668 รับสายเวลา 08.00-22.00 น. และสายด่วน สปสช. 1330 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือผ่าน LINE สบายดีบอต ซึ่งสามารถให้ข้อมูลติดต่อกลับ และจะมีการจัดสรรเตียงที่เหมะสม

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising