×

รัฐบาลเตรียมมาตรการเปลี่ยนผ่านโควิดสู่โรคประจำถิ่น เร่งฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศ

โดย THE STANDARD TEAM
10.03.2022
  • LOADING...
endemic diseases

วันนี้ (10 มีนาคม) ธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยถึงความพร้อมสำหรับมาตรการรองรับการเปลี่ยนผ่านการระบาดของโรคโควิดสู่โรคประจำถิ่นว่า เพื่อให้ประเทศไทยมีความพร้อมสอดคล้องกับระดับสถานการณ์ โดยคำนึงถึงทั้งสุขภาพของคนไทย รวมทั้งการฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศ 

 

โดย พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เน้นบริหารจัดการ เตรียมความพร้อมในทุกมิติ ครอบคลุมทั้งการเฝ้าระวังสำหรับผู้เดินทางเข้าประเทศ การบริหารจัดการวัคซีน มาตรการป้องกันและควบคุมโรค คู่ขนานไปกับการรักษาระบบเศรษฐกิจ สร้างรายได้เข้าประเทศ เพี่อให้ประชาชนสามารถประกอบอาชีพและดำรงชีวิตได้เป็นปกติใหม่ภายใต้หลัก Universal Prevention

 

ธนกรกล่าวต่อไปว่า สำหรับมาตรการเตรียมความพร้อมเข้าสู่โรคประจำถิ่น มีแผนดำเนินการที่ครอบคลุมทุกมิติ โดยอัตราความรุนแรงของโรคจะต้องสามารถควบคุมได้ มีสถานพยาบาลที่สามารถรองรับผู้ป่วยได้อย่างเพียงพอ ประชาชนสามารถเข้าถึงระบบการรักษาได้อย่างรวดเร็ว ประกอบกับจำนวนผู้เสียชีวิตอยู่ภายใต้อัตราส่วนของสากล สอดคล้องกับมาตรฐานองค์การอนามัยโลก ประชาชนยังต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัดและได้รับวัคซีนครบถ้วน รวมทั้งวัคซีนเข็มกระตุ้น เพี่อช่วยลดอัตราความรุนแรงของโรคได้

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising