×
103850

รัฐบาลคงอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ชี้ไม่อยากสวนทางเศรษฐกิจกำลังโต สูญ 2.5 แสนล้านบาท

03.07.2018
  • LOADING...

ณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีว่า ที่ประชุม ครม. วันนี้เห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือการขยายเวลาการลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ซึ่งกำหนดเดิมจะสิ้นสุดการขยายเวลาจากปี 2560 ในวันที่ 30 กันยายนนี้ โดยยังคงจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตรา 6.3% (ไม่รวมภาษีท้องถิ่น) หรือ 7% (รวมภาษีท้องถิ่น) สำหรับการขายสินค้า การให้บริการ หรือการนำเข้าทุกกรณี ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 กันยายน 2562 โดยเหตุในการขยายเวลาลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มครั้งนี้ เนื่องจากทางรัฐบาลเห็นว่าภาวะเศรษฐกิจของประเทศกำลังขยายตัวต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา

 

กระทรวงการคลังคาดการณ์ว่าภาครัฐเสียโอกาสในการจัดเก็บรายได้จากภาษีมูลค่าเพิ่มประมาณ 2.5 แสนล้านบาท โดยก่อนหน้านี้มีกระแสข่าวเรื่องรัฐบาลเตรียมปรับขึ้นภาษีมูลค่าเพิ่มเป็น 8% ซึ่งตัวแทนของรัฐบาล พลโท สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงว่าไม่เป็นความจริง อาจเป็นการบิดเบือนหรือตีความที่ไม่ตรงกับความเป็นจริง แม้ตามหลักการจะต้องขึ้นภาษีมูลค่าเพิ่มเป็น 10% ตาม พ.ร.บ. ประมวลรัษฎากรก็ตาม รัฐบาลยังคงอัตราเดิมที่ 7% เอาไว้ เนื่องจากไม่อยากผลักภาระให้ประชาชนและอาจเกิดความสับสนได้

 

อ้างอิง:

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories