×

ชมคลิป: Net Zero คืออะไร ทำไมไทยต้องไปให้ถึง | GOOD QUESTIONS

โดย THE STANDARD TEAM
23.11.2022
  • LOADING...

ความแปรปรวนของสภาพอากาศในปัจจุบัน ไม่ว่าจะอากาศร้อนจัด ฝนตกรุนแรง และน้ำท่วมครั้งใหญ่เป็นประวัติการณ์ ทั้งหมดนี้เป็นหนึ่งในผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ที่ผู้เชี่ยวชาญระบุว่าเพื่อหยุดยั้งภัยอันตรายของมวลมนุษยชาติ โลกจะต้องปล่อยก๊าซเรือนกระจกลดลง 45% ภายในปี 2030 และบรรลุ Net zero emissions ภายในปี 2050  

 

โดย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ในฐานะบริษัทพลังงานของชาติได้วางกลยุทธ์ ‘Net Zero 3P’ เพื่อร่วมเดินหน้าขับเคลื่อนประเทศไทยให้ก้าวไปสู่สังคมคาร์บอนต่ำอย่างยั่งยืนด้วยอีกทางหนึ่ง

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising