×

บอร์ด สปสช. อนุมัติแจกชุดตรวจ ATK รอบ 2 ให้คนทุกสิทธิที่เสี่ยงโควิด หน่วยบริการเบิกจ่ายชดเชย 55 บาทต่อชุด

โดย THE STANDARD TEAM
17.02.2022
  • LOADING...
ชุดตรวจ ATK

วันนี้ (17 กุมภาพันธ์) นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บอร์ด สปสช.) เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา โดยมี อนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธาน มีมติเห็นชอบการสนับสนุนชุดตรวจ ATK Self Test (ตรวจด้วยตนเอง) สำหรับประชาชนคนไทยทุกสิทธิที่เป็นกลุ่มเสี่ยงติดเชื้อโควิด ตามแนวทางที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด เพื่อเพิ่มการเข้าถึงการตรวจคัดกรอง และให้ผู้ติดเชื้อเข้าสู่การรักษาเบื้องต้นในระบบการดูแลผู้ติดเชื้อที่บ้านและในชุมชน (Home Isolation/Community Isolation: HI/CI)

 

ทั้งนี้การกระจายชุดตรวจ ATK Self Test ในรอบนี้ สปสช. ได้ปรับรูปแบบการบริหารจัดการใหม่ โดยให้หน่วยบริการที่ร่วมกระจาย ATK Self Test เบิกจ่ายชดเชยมาที่ สปสช. แทนในอัตรา 55 บาทต่อชุด รวมค่าชุดตรวจ ค่าบริการในการให้คำแนะนำการใช้ชุดตรวจ การอ่านผล และการปฏิบัติตัวของประชาชน ซึ่งจะทำให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงได้รับ ATK Self Test อย่างทั่วถึง   

 

นพ.จเด็จกล่าวต่อไปว่า สำหรับชุดตรวจ ATK Self Test ที่กระจายในครั้งนี้ สปสช. เน้นเป็นชุดตรวจที่อยู่ในรายการสินค้าบัญชีนวัตกรรมไทย เพื่อเป็นการร่วมสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ของประเทศไทยตามนโยบายของรัฐบาล โดย สปสช. จะทำหน้าที่เป็นกลไกกลางในการประสานกับผู้จำหน่าย ATK Self Test ในบัญชีนวัตกรรมไทย องค์การเภสัชกรรม เพื่อให้ได้ในราคาที่เหมาะสมและจำนวนตามความต้องการของหน่วยบริการ 

 

ส่วนแนวทางในการรับชุดตรวจ ATK Self Test เมื่อประชาชนคัดกรองความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิดผ่านแอปพลิเคชัน หรือแนวทางที่ สปสช. กำหนด แล้วผลประเมินเป็นกลุ่มเสี่ยง สามารถขอรับชุดตรวจ ATK Self Test ได้ที่หน่วยบริการที่เข้าร่วมกระจายชุดตรวจ ATK Self Test ได้แก่ ร้านยา คลินิกพยาบาล คลินิกกายภาพบำบัด หน่วยเทคนิคการแพทย์ หรือหน่วยบริการอื่นที่สนใจ โดยดำเนินการยืนยันการให้บริการในแอปพลิเคชันที่กำหนดและมีความพร้อมรับเงินผ่านระบบ iBanking/Mobile Banking และแอปพลิเคชันตามที่ สปสช. กำหนด

 

“หลังจากที่บอร์ด สปสช. ได้มีมติเห็นชอบการสนับสนุนชุดตรวจ ATK Self Test สำหรับประชาชนคนไทยทุกสิทธินี้แล้ว จากนี้สำนักงานฯ จะเร่งดำเนินการในการประสานหน่วยบริการและผู้จำหน่าย ATK Self Test เพื่อกระจายให้กับประชาชนโดยเร็ว” นพ.จเด็จกล่าว

 

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising