×

ธอส. งัดไม้เด็ดออกสลากวิมานเมฆ รางวัลละ 2 แสนบาท พร้อมดันชุด 10 ล้านบาทออกสิ้นปีนี้

27.05.2019
  • LOADING...

หลังจากพระราชบัญญัติธนาคารอาคารสงเคราะห์ พ.ศ. 2562 ฉบับที่ 4 มีผลบังคับใช้ โดยธนาคารอาคารสงเคราะห์สามารถขยายขอบเขตการทำธุรกิจเพื่อแข่งกันได้มากขึ้น ล่าสุดเตรียมออกสลาก ธอส. 3 ชุดในปีนี้เพื่อระดมเงินฝาก ซึ่งขณะนี้ผ่านการพิจารณาจากกรมสรรพากรและกระทรวงการคลังแล้ว จะเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาต่อไป ถือเป็นการเปิดเกมการแข่งขันชิงเงินฝากผ่านทางเลือกอื่นที่เข้มข้นขึ้น หลังจากที่ภาครัฐเข้มงวดเรื่องการเก็บภาษีจากดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ในช่วงที่ผ่านมา

 

 

 

ภาพประกอบ: Sradarit

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories