×

อีกราย! ธอส. ขึ้นดอกเบี้ยเงินกู้ทุกประเภท 0.25% ต่อปี เงินฝากสูงสุด 0.35% ต่อปี มีผล 9 มิ.ย. นี้

07.06.2023
  • LOADING...
ธอส ขึ้นดอกเบี้ย

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ประกาศปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ และเงินฝากประจำ 0.05-0.35% ต่อปี และอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ทุกประเภท 0.25% ต่อปี มีผลตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน 2566 เป็นต้นไป

 

วันนี้ (7 มิถุนายน) กฤษณ์ เสสะเวช กรรมการธนาคาร และรักษาการกรรมการผู้จัดการ ธอส. เปิดเผยว่า ตามที่คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 มีมติปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 0.25% ต่อปี จาก 1.75% ต่อปี เป็น 2.00% ต่อปี ซึ่งเป็นการปรับขึ้นตามภาวะเศรษฐกิจไทยที่มีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่องจากภาคการท่องเที่ยวและการบริโภคภาคเอกชน รวมถึงการส่งออกสินค้ามีแนวโน้มฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป ดังนั้นเพื่อให้สอดคล้องกับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ธอส. จึงมีมติให้ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ และเงินฝากประจำ 0.05-0.35% ต่อปี เพื่อส่งเสริมการออม และให้ผู้ฝากเงินได้รับประโยชน์ตามทิศทางอัตราดอกเบี้ยขาขึ้น

 

พร้อมทั้งปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ทุกประเภท 0.25% ต่อปี  ซึ่งเป็นการปรับเพิ่มขึ้นแบบค่อยเป็นค่อยไป เพื่อช่วยเหลือลูกค้ากลุ่มเปราะบางให้ได้รับผลกระทบน้อยที่สุด โดยเห็นได้จากอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของ ธอส. ยังอยู่ในระดับต่ำเมื่อเทียบกับอัตราดอกเบี้ยของธนาคารพาณิชย์

 

พร้อมกันนี้ ธอส. ในฐานะสถาบันการเงินของรัฐที่มีพันธกิจ ‘ทำให้คนไทยมีบ้าน’ ยังมีสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยต่ำสำหรับผู้ที่ต้องการมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองอีกด้วย

 

ทั้งนี้ ตามข้อมูลจากเว็บไซต์ ธอส. ระบุว่า ปัจจุบัน ณ วันที่ 7 มิถุนายน อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้ารายย่อยชั้นดี (MRR) อยู่ที่ 6.650% ต่อปี ส่วนอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี ประเภทเงินกู้แบบมีระยะเวลา (MLR) อยู่ที่ 6.250% ต่อปี ขณะที่อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี ประเภทเงินเบิกเกินบัญชี (MOR) อยู่ที่ 6.400% ต่อปี

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising