×

กทม. แจงจุดฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 นอกโรงพยาบาล เฉพาะกลุ่มเสี่ยงสูง ยังไม่เปิด Walk in ให้ประชาชนทั่วไป

โดย THE STANDARD TEAM
13.05.2021
  • LOADING...
กทม.-แจงจุดฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19

วันนี้ (13 พฤษภาคม) ร.ต.อ. พงศกร ขวัญเมือง โฆษกของกรุงเทพมหานคร (กทม.) เปิดเผยถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่ กทม. ว่า ปัจจุบันผู้ป่วยโควิด-19 ใน กทม. มีหลายกลุ่มก้อน (คลัสเตอร์) ที่สำคัญ เช่น ชุมชนแออัดในเขตคลองเตย, ตลาดห้วยขวาง แฟลตดินแดง เขตดินแดง ปากคลองตลาด เขตพระนคร, สี่แยกมหานาค เขตดุสิต, สำเพ็ง เขตสัมพันธวงศ์, บริษัทขายตรงตึกเอมไพร์ เขตสาทร, ชุมชนวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย, ชุมชนบ่อนไก่ เขตปทุมวัน, ชุมชนบ้านขิง / The mall บางแค เขตบางแค เป็นต้น ทั้งนี้ มีหลายคลัสเตอร์ที่มีแนวโน้มที่จะสามารถควบคุมการระบาดได้ 

 

สำหรับแนวทางการให้วัคซีนในพื้นที่ กทม. เนื่องจากวัคซีนที่ได้รับจัดสรรในช่วงนี้มีปริมาณจำกัด จึงมีการจัดลำดับในการวัคซีนแก่ผู้มีความเสี่ยง ได้แก่ บุคลากรด่านหน้าที่มีหน้าที่ในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรค และกลุ่มอาชีพเสี่ยงก่อน จากนั้นจะเป็นการให้วัคซีนในระยะต่อไปสำหรับกลุ่มผู้ป่วย 7 กลุ่มโรค และผู้สูงอายุที่ได้ลงทะเบียนผ่านช่องทางต่างๆ เช่น หมอพร้อม หรือลงทะเบียนผ่านโรงพยาบาล แล้วจึงจะให้บริการสำหรับประชาชนทั่วไป 

 

นอกจากนี้ กทม. ยังได้พิจารณาให้วัคซีนเร่งด่วนเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดในพื้นที่ที่พบคลัสเตอร์การระบาดหลายชุมชน เช่น ชุมชนคลองเตยและบ่อนไก่ ซึ่งเป็นมาตรการเชิงรุกตามแผนที่ กทม. แจ้งกับกระทรวงสาธารณสุขไปก่อนหน้า อย่างไรก็ตาม หากได้รับการการจัดสรรวัคซีนจากกระทรวงสาธารณสุขเพิ่มเติม ทาง กทม. จะเร่งฉีดให้แก่ประชาชนในกลุ่มที่มีความต้องการต่อไป

 

ในส่วนของการฉีดวัคซีนนอกโรงพยาบาลระหว่างวันที่ 12-14 พฤษภาคม เป็นระยะทดลองระบบที่ กทม. ร่วมกับสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยให้บริการวัคซีนกลุ่มเป้าหมายที่ทาง กทม. มีรายชื่อแล้ว ตามที่ได้รับจากองค์กรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วยบุคลากรทางการแพทย์ที่ยังตกค้างบางส่วน, ครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเตรียมพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน, เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด่านหน้า เช่น อาสาสมัครสาธารณสุข เจ้าหน้าที่สอบสวนโรค, ทีมที่ต้องเข้าไปดูแลประชาชนในชุมชน, พนักงานเก็บขนขยะ และประชาชนกลุ่มอาชีพเสี่ยง 

 

ในเบื้องต้นจะเน้นไปที่บุคคลที่ต้องทำงานบริการประชาชนและมีความเสี่ยงสูง เช่น พนักงานขับรถโดยสารสาธารณะ รถประจำทาง แท็กซี่ วินมอเตอร์ไซค์ รวมถึงคนขับเรือโดยสาร ผู้มีอาชีพผู้ดูแลผู้สูงอายุ และเจ้าหน้าที่ศูนย์รับเลี้ยงเด็กเล็ก เป็นต้น โดยทั้งหมด กทม. ประสานนำรายชื่อจากองค์กรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดูแลกลุ่มอาชีพต่างๆ เพื่อเข้ารับการฉีดในจุดฉีดวัคซีนนอกโรงพยาบาลทั้ง 14 จุดที่ดำเนินการร่วมกับหอการค้าไทย ไม่ได้เป็นการเปิดรับประชาชนทั่วไปที่ Walk in เข้ามาที่จุดบริการฉีดวัคซีน 

 

ส่วนกลุ่มอาชีพเสี่ยงอื่นๆ จะได้รับการพิจารณาให้ได้รับวัคซีนในลำดับถัดมา ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปริมาณวัคซีนที่ได้รับจัดสรร หากมีปริมาณมากจะสามารถให้บริการวัคซีนกับกลุ่มอาชีพต่างๆ ได้มากและรวดเร็วยิ่งขึ้น โดย กทม. จะประชาสัมพันธ์แจ้งให้ทราบเป็นระยะ ตามปริมาณวัคซีนที่ได้รับ 

 

พิสูจน์อักษร: วรรษมล สิงหโกมล

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising