×

รู้จัก THEOS-2 ดาวเทียมสำรวจโลกฝีมือคนไทยดวงแรก ขึ้นสู่ห้วงโคจรอวกาศครั้งแรกในรอบ 15 ปี

โดย THE STANDARD TEAM
09.10.2023
  • LOADING...
THEOS-2

วันนี้ (9 ตุลาคม) ศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) กล่าวว่า เมื่อเวลา 08.36 น. ของวันนี้ตามเวลาประเทศไทย 3 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องคือ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA, Arianespace และ AIRBUS ได้นำส่งดาวเทียม THEOS-2 ด้วยจรวด Vega ขึ้นสู่วงโคจรอีกครั้งที่ท่าอวกาศยานยุโรปเฟรนช์เกียนา ประเทศฝรั่งเศส ทวีปอเมริกาใต้ นำส่งดาวเทียมสำรวจโลกขึ้นสู่วงโคจรอวกาศ เพื่อปฏิบัติภารกิจในอวกาศเป็นครั้งแรกในรอบ 15 ปีของประเทศไทย 

 

หลังส่ง THEOS-1 หรือไทยโชต ขึ้นสู่อวกาศเมื่อปี 2551 โดยเมื่อวันที่ 7 ตุลาคมที่ผ่านมา พบสาเหตุการยุติการนำส่งเกิดจากช่วงเวลา 14 วินาทีสุดท้าย หรือ ‘เรด สเตตัส’ ระบบได้ตรวจพบความผิดปกติเล็กน้อยของสัญญาณจากอุปกรณ์ในจรวดนำส่ง สำหรับการนำส่งที่ตั้งค่าเกณฑ์การยอมรับไว้เข้มงวดมาก ส่งผลให้ระบบตัดการทำงานโดยอัตโนมัติ 

 

โดยได้วิเคราะห์ถึงที่มาและแก้ปัญหาแล้ว ภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและไม่มีปัญหาเกิดขึ้น ทั้งนี้ ขอขอบคุณ เศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ที่ให้กำลังใจและสนับสนุนทุกอย่าง พร้อมขอขอบคุณคนไทยทุกคนที่สนใจและให้ความสำคัญการนำส่งดาวเทียม THEOS-2 ขึ้นสู่วงโคจรครั้งนี้

 

สำหรับดาวเทียมสำรวจโลก THEOS-2 เป็นเทคโนโลยีขั้นสูง และเป็นโครงสร้างพื้นฐานด้านอวกาศที่สำคัญของประเทศ โดยใช้เวลาก่อสร้าง 3 ปี ส่วนข้อมูลจากดาวเทียม THEOS-2 จะถูกใช้ปรับปรุงและทำให้ข้อมูลในทุกพื้นที่ของไทยเป็นปัจจุบัน ทันสมัย และมีความละเอียดถูกต้อง 

 

“THEOS-2 ช่วยให้ทุกการวางแผนบริหารจัดการพื้นที่ที่ตอบสนองต่อสถานการณ์ฉุกเฉินต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ ถือเป็นดาวเทียมสำรวจโลกที่จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถการจัดการภัยธรรมชาติ การบริหารจัดการน้ำ การจัดการเกษตร การจัดการเมือง และทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นว่าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นส่วนสำคัญต่อการพัฒนาประเทศและความเป็นอยู่ของประชาชน” ศุภมาสกล่าว 

 

ด้าน เศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง แสดงความยินดีที่ประเทศไทยส่งดาวเทียม THEOS-2 ขึ้นสู่วงโคจรได้เป็นผลสำเร็จว่า วันนี้ประเทศไทยประสบความสำเร็จ สามารถส่งดาวเทียม THEOS-2 ขึ้นสู่วงโคจรได้เป็นผลสำเร็จ รัฐบาลมุ่งเน้นมาตลอดว่าจะใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นเครื่องมือในการพัฒนาประเทศ และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับพี่น้องประชาชน ข้อมูลจากดาวเทียม THEOS-2 จะเป็นข้อมูลที่สำคัญในการนำไปพัฒนาและสร้างประโยชน์ได้อย่างเท่าเทียม ลดความเหลื่อมล้ำ เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน เช่น ด้านการจัดการเกษตร, ด้านการจัดการเมือง, ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, ด้านการจัดการน้ำ, ด้านการจัดการภัยพิบัติ รวมถึงด้านความมั่นคงด้วย 

 

“ดาวเทียม THEOS-2 เป็นสมบัติของพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกคน เป็นดาวเทียมที่บันทึกภาพได้รายละเอียดสูงมากถึง 50 เซนติเมตรต่อพิกเซล ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่ล้ำค่ามากที่สุดในกลุ่มประเทศอาเซียน เทียบได้กับดาวเทียมที่มีรายละเอียดสูงกับกลุ่มประเทศผู้นำระดับโลก จัดว่าเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศที่เป็นความภาคภูมิใจของพวกเรา” เศรษฐากล่าว 

 

ทั้งนี้ ตนขอขอบคุณกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และองค์การอวกาศของประเทศ คือ GISTDA ที่ช่วยกันขับเคลื่อนและผลักดันวงการอวกาศของประเทศไทยให้มีความก้าวหน้า ตนหวังว่า THEOS-2 จะเป็นกลไกสำคัญที่ทำให้ประเทศไทยมีความก้าวล้ำทางเทคโนโลยีชั้นสูง เพื่อต่อยอดการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ

 

ภาพ: GISTDA

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising