×

รู้จัก Primary และ Caucus วิธีเลือกตั้งขั้นต้นสหรัฐฯ ต่างกันอย่างไร?

05.03.2024
  • LOADING...

หนึ่งในสิ่งที่น่าสนใจสำหรับวัน Super Tuesday คือวิธีการจัดเลือกตั้งขั้นต้น ซึ่งพรรคการเมืองหลักของสหรัฐฯ อย่างเดโมแครตและรีพับลิกัน จะมี 2 วิธีที่ใช้ในการเลือกผู้แทนพรรคที่จะไปออกเสียงเลือกผู้สมัครที่จะเป็นตัวแทนพรรคชิงตำแหน่งประธานาธิบดีอีกต่อหนึ่ง ซึ่ง 2 วิธีที่ว่านี้มีชื่อเรียกว่า Primary และ Caucus โดยมีความแตกต่างกันดังนี้

 

 

Primary

 

การเลือกตั้งขั้นต้นแบบ Primary จะดำเนินการโดยรัฐบาลของรัฐและท้องถิ่น ซึ่งการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งจะเป็นการลงคะแนนลับ ซึ่งบางรัฐจะจัดการเลือกตั้งขั้นต้นแบบ ‘ปิด’ ที่มีเพียงสมาชิกพรรคที่ได้รับการประกาศชื่อเท่านั้นที่สามารถเข้าร่วมได้ ขณะที่หลายรัฐจะจัดการเลือกตั้งขั้นต้นแบบ ‘เปิด’ ให้ผู้ลงคะแนนทุกคนสามารถเข้าร่วมได้ โดยไม่คำนึงถึงความเกี่ยวข้องของกับพรรค

 

Caucus

 

ส่วน Caucus นั้นจะดำเนินการโดยพรรคการเมือง และเป็นการประชุมส่วนบุคคลของแต่ละพรรค ซึ่งจัดขึ้นในระดับเขต อำเภอ หรือในย่านชุมชน 

 

โดยส่วนใหญ่ผู้เข้าร่วมการเลือกตั้งขั้นต้นแบบ Caucus จะมีการแบ่งกลุ่มผู้ลงคะแนนตามผู้สมัครที่สนับสนุน ซึ่งในตอนท้ายจำนวนผู้ลงคะแนนในแต่ละกลุ่มจะเป็นตัวกำหนดว่าผู้สมัครแต่ละคนจะได้ผู้แทนกี่คนที่ไปออกเสียงให้ตนในการประชุมใหญ่ของพรรคช่วงกลางปีนี้

 


ข่าวที่เกี่ยวข้อง:


 

  • LOADING...

READ MORE


Latest Stories

Close Advertising