×

GDP และรายจ่ายสาธารณะปี 2560-2564 เป็นอย่างไร

02.05.2021
  • LOADING...
GDP และรายจ่ายสาธารณะปี 2560-2564 เป็นอย่างไร

เมื่อกระทรวงการคลังปรับประมาณการการขยายตัวทางเศรษฐกิจไทย (GDP) ปี 2564 ลงเหลือ 2.3% มาย้อนรอยดูรายละเอียดว่าช่วงที่ผ่านมา GDP ไทยปี 2556-2564 และรายจ่ายสาธารณะเป็นอย่างไร

 

 

ภาพประกอบ: นิสากร ฤทธาภัย

พิสูจน์อักษร: ชนเนตร ลอยครุฑ

  • LOADING...

READ MORE


Latest Stories