×

U ปรับ โลกเปลี่ยน โครงการดีๆ ที่บ่มเพาะแนวคิด Circular Living การใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าในรั้วมหาวิทยาลัย โดย PTT Global Chemical หรือ GC [Advertorial]

โดย THE STANDARD TEAM
11.10.2019
  • LOADING...
GC Circular Living

HIGHLIGHTS

4 Mins. Read
  • ขยะที่ไร้ค่าจริงๆ แล้วไม่ไร้ค่า เพราะเราสามารถนำมารีไซเคิลและ Upcycling ดีไซน์ใช้ใหม่ได้ ขยะพลาสติกไม่ใช่ผู้ร้าย ถ้าเรารู้จักใช้ รู้จักวิธีจัดการ เช่น สามารถเอาไปใช้ในทางการแพทย์ เราสามารถนำเอาขยะพลาสติกไปผลิตเป็นเส้นใยสำหรับทำเสื้อผ้า และที่เจ๋งกว่านั้นก็อย่างการนำขยะทะเลมารีไซเคิลเป็นเส้นใยในการทอเสื้อผ้าหรือเป็นวัสดุในการทำรองเท้า รวมถึงดีไซน์ใช้ในผลิตภัณฑ์อื่นๆ ได้อีกตั้งมากมาย พลาสติกก็มีประโยชน์ถ้าเรารู้จักที่จะใช้อย่างสร้างสรรค์
  • คนรุ่นใหม่ถือเป็นพลังสำคัญที่จะสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับโลกใบนี้ได้ ‘U ปรับ โลกเปลี่ยน’ คือโครงการดีๆ ที่ PTT Global Chemical หรือ GC จัดขึ้นเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ชีวิตแบบ Circular Living โดยหวังให้คนรุ่นใหม่ในรั้วมหาวิทยาลัยปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ร่วมกันใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า พร้อมเป็นอีกกำลังหนึ่งที่จะช่วยปรับเปลี่ยนให้โลกเราน่าอยู่ยิ่งขึ้น

เมื่อจำนวนประชากรบนโลกใบนี้มีแต่อัตราเพิ่มขึ้น ทรัพยากรธรรมชาติที่เคยมีอยู่มากมายก็เริ่มลดน้อยถอยลง ทั้งยังมีการบริโภคและผลิตขยะจนทุกวันนี้กลายเป็นปัญหาใหญ่ที่แก้เท่าไรก็ไม่หมด ทุกวันนี้จึงมีทั้งภาคประชาชน และองค์กรเอกชนหลายภาคส่วนที่ร่วมใจกันเคลื่อนไหวจัดกิจกรรมดีๆ เพื่อสร้างค่านิยมและความตระหนักรู้ในการต้านวิกฤตดังกล่าว และรักษาให้โลกเรายังคงน่าอยู่ หนึ่งในโครงการดีๆ ที่ THE STANDARD เห็นว่าน่าสนใจมาก และอยากจะแนะนำให้ทุกคนได้รู้จักกันก็คือ ‘U ปรับ โลกเปลี่ยน’ โดย PTT Global Chemical หรือ GC ร่วมกับสถาบันการจัดการบรรจุภัณฑ์และรีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดล้อม (TIPMSE) ที่อยากส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่ได้รู้จัก และเข้าใจถึงแนวคิด Circular Living หรือการใช้ทรัพยากรแบบหมุนเวียน เต็มคุณค่า พร้อมนำแนวคิดนี้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างจริงจัง 

 

GC Circular Living

สองคู่รัก ท็อป-พิพัฒน์ อภิรักษ์ธนากร และ นุ่น-ศิรพันธ์ วัฒนจินดา 

วิทยากร Circular Icon ขวัญใจคนรุ่นใหม่ 

 

ด้วยเล็งเห็นว่าคนรุ่นใหม่เป็นกำลังสำคัญที่จะสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับโลกใบนี้ได้ GC จึงได้จัดโครงการบ่มเพาะความตระหนักรู้ให้นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ได้รู้จักกับไลฟ์สไตล์ในแบบ Circular Living ที่สอดคล้องกับหลัก Circular Economy หรือเศรษฐกิจหมุนเวียนอันจะช่วยลดการเกิดขยะและของเสีย ลดการใช้ทรัพยากรอย่างสิ้นเปลือง ถือได้ว่าเป็นการปฏิวัติการใช้ทรัพยากรและการอนุรักษ์ทรัพยากร (Resource Revolution) เพื่อคงรักษาไว้ให้ลูกหลานของเราต่อไปในอนาคต โดยโครงการนี้ได้บุกเข้าไปในรั้วมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชนจำนวนถึง 10 แห่งด้วยกัน 

 

ด้วยโจทย์สำคัญคือการสอนเรื่องที่มีสาระอย่างไรไม่ให้น่าเบื่อ จึงได้จัดให้มีกระบวนการเรียนรู้อย่างสนุกสนานและเป็นกันเอง นำโดยวิทยากร Circular Icon ขวัญใจคนรุ่นใหม่อย่างสองคู่รัก ท็อป-พิพัฒน์ อภิรักษ์ธนากร และ นุ่น-ศิรพันธ์ วัฒนจินดา ผู้มีไลฟ์สไตล์ใส่ใจในเรื่องการใช้ทรัพยากร ทั้งคู่เป็น KOL ทางด้านสิ่งแวดล้อมและ Ecosystem ตัวจริงที่ทุกคนต่างก็ยอมรับ 

 

GC Circular Living

GC Circular Living

GC Circular Living

GC Circular Living

น้องๆ นักศึกษาต่างก็มีส่วนร่วมกันอย่างกระตือรือร้น 

 

มิวสิกวิดีโอที่ให้ทั้งความสนุกสนานและข้อคิด

 

กิจกรรมนี้ดำเนินไปอย่างสนุกสนาน โดยทั้งท็อปและนุ่นได้นำมิวสิกวิดีโอเรื่องราวสนุกๆ เกี่ยวกับ Circular Living มาให้ชม ทั้งยังชักชวนให้น้องๆ นักศึกษาได้ทำความรู้จักกับไลฟ์สไตล์ในแบบของ Circular Living ซึ่งทุกคนสามารถนำไปปฏิบัติในชีวิตจริงของตัวเองได้อย่างง่ายๆ และยังให้กำลังใจกับน้องๆ ด้วยว่า ทุกคนล้วนมีพลังสามารถช่วยกันปรับเปลี่ยนให้โลกใบนี้น่าอยู่มากขึ้น 

 

ท็อปและนุ่นยังกล่าวชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของการจัดการทรัพยากรในแบบ Circular Living อีกด้วยว่า ขึ้นอยู่กับจิตสำนึกและการรู้จักใช้ ซึ่งในปัจจุบันนั้นมักจะมีการมองว่าพลาสติกนั้นเป็นผู้ร้าย หากอันที่จริงแล้วอาจไม่ได้เป็นจริงตามนั้นเสมอไป เพราะหากรู้จักใช้แล้วจริงๆ แล้วก็สามารถทำประโยชน์ได้มากมาย ทว่ามนุษย์เองต่างหากที่เป็นผู้กระทำ โดยมลพิษในสิ่งแวดล้อมและปัญหาขยะนั้นเป็นผลจากการขาดจิตสำนึกและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

 

“เราสามารถลดการสร้างขยะได้ด้วยการพกพาภาชนะในชีวิตประจำวัน การพกกระบอกน้ำและปิ่นโตอาจจะเป็นเรื่องลำบากในตอนเริ่มแรก แต่เชื่อพวกพี่เถอะว่าพอเราทำจนชินติดเป็นนิสัยก็ง่ายแล้ว ทำให้สามารถช่วยลดการใช้ Single-use Plastic ได้ตั้งมากมาย และเมื่อจะทิ้งก็คัดแยกขยะลงถังรีไซเคิล ที่สำคัญคือต้องรู้ว่าขยะที่รีไซเคิลไม่ได้คือที่ปนเปื้อนกับเศษอาหาร ดังนั้นสิ่งที่เราพอจะช่วยกันทำได้คือการล้างทำความสะอาดและคัดแยกขยะเพื่อให้นำกลับไปรีไซเคิลได้ Circular Icon ทั้งสองคนกล่าว 

 

GC Circular Living

ตัวอย่างเนกไทผลิตภัณฑ์ที่ทอจากเส้นใยพลาสติกเป็นส่วนประกอบ

 

นอกจากนี้ยังได้มีตัวอย่างการใช้พลาสติกอย่างสร้างสรรค์ เช่น การใช้พลาสติกอย่างคุ้มค่าด้วยการนำมาใช้ซ้ำ การรีไซเคิล หรือการอัพไซเคิล และเพิ่มคุณค่าด้วยความคิดสร้างสรรค์ การออกแบบ และนวัตกรรมทางด้านวัสดุในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีมูลค่าเพิ่ม เช่น สินค้าแฟชั่น ของตกแต่งบ้าน นำไปสู่การสร้างสรรค์ชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

 

“ขยะที่ไร้ค่าจริงๆ แล้วไม่ไร้ค่า เพราะเราสามารถนำมารีไซเคิลและดีไซน์ใช้ใหม่ได้ พลาสติกไม่ใช่ผู้ร้าย พลาสติกก็เหมือนกับความรัก ถ้าเราดูแลเป็น มันมีคุณค่าเสมอ ถ้าเรารู้จักใช้ รู้จักวิธีจัดการ เช่น สามารถเอาไปใช้ในทางการแพทย์ เราสามารถนำเอาพลาสติกไปผสมเส้นใยผลิตเสื้อผ้า และที่เจ๋งกว่านั้นก็อย่างการนำขยะทะเลมารีไซเคิลเป็นเส้นใยในการทอเสื้อผ้า อย่างเสื้อที่พวกพี่ใส่กันมาวันนี้ก็มีเส้นใยพลาสติกอยู่ด้วยนะ หรือใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตพรมหรือรองเท้า ไปจนถึงดีไซน์ใช้ในผลิตภัณฑ์อื่นๆ ได้อีกตั้งมากมาย ถุงผ้าเองก็ไม่ได้ถูกต้องเสมอไป พลาสติกเองก็มีประโยชน์ถ้าเรารู้จักที่จะใช้อย่างสร้างสรรค์” ท็อปและนุ่นสรุป

 

GC Circular Living

นักศึกษาผู้โชคดีที่ร่วมกิจกรรมรับของที่ระลึก

ซึ่งล้วนเป็นผลิตภัณฑ์ Upcycling ตามหลัก Circular Living  

 

เรียกได้ว่าเป็นกิจกรรมสุดสร้างสรรค์ที่ช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้น้องๆ นักศึกษาได้ปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ และหันมาเป็นกำลังสำคัญที่จะช่วยกันใช้ชีวิตในแบบ Circular Living อันจะช่วยให้โลกเรายังคงน่าอยู่ยิ่งขึ้น เชื่อแน่ว่าจากโครงการ U ปรับ โลกเปลี่ยน ในครั้งนี้จะต้องมีคนรุ่นใหม่ที่หันมาช่วยกันเพิ่มขึ้นอีกมากแน่นอน

 

พิสูจน์อักษร: พรนภัส ชำนาญค้า

FYI

 

GC Circular Living

 

  • 10 สถาบันอุดมศึกษาที่เข้าร่วมในโครงการ U ปรับ โลกเปลี่ยน ได้แก่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (รังสิต), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, มหาวิทยาลัยมหิดล, มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (รังสิต), มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
  • ติดตามเรื่องราวดีๆ เกี่ยวกับ โครงการ U ปรับ โลกเปลี่ยน และ Circular Living ได้ที่ bit.ly/2nzfgcO
  • LOADING...

READ MORE

Latest Stories

X
Close Advertising