×

ส.ส. หญิงพรรคอนาคตใหม่แถลง บทบาทผู้หญิงในสภา ทุกคนต้องเท่าเทียมกัน

โดย THE STANDARD TEAM
26.05.2019
  • LOADING...
ความเท่าเทียมทางเพศ

เยาวลักษณ์ วงษ์ประภารัตน์ และพรรณิการ์ วานิช ส.ส. พรรคอนาคตใหม่ พร้อมด้วย ส.ส. หญิงของพรรค ร่วมกันแถลงข่าว ‘บทบาทผู้หญิงในสภา’ โดยเยาวลักษณ์ได้กล่าวขอบคุณทุกคะแนนเสียงที่ได้มอบให้ในการเลือกรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่ 1

 

จากนั้นพรรณิการ์ได้กล่าวถึงผลคะแนนในการเลือกรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่ 1 ว่ามีคะแนนต่างกัน 2 คะแนน แสดงให้เห็นว่าสมาชิกได้ให้ความสำคัญกับการมีรองประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้หญิง

 

โดยพรรคอนาคตใหม่ต้องการผลักดันให้รัฐสภาเป็นหัวใจสำคัญของประชาธิปไตย ทุกคนต้องมีความเท่าเทียมกัน จึงต้องการให้สมาชิกหญิง สมาชิกที่มีความหลากหลายทางเพศ และสมาชิกที่มีอายุน้อย ได้รับความเคารพเท่าเทียมกับสมาชิกที่มีความอาวุโสและประสบการณ์มากกว่า

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories