×

ปักหมุดก่อรูป ‘อนาคตใหม่’ ที่ประชุมเลือก ธนาธร หัวหน้า ปิยบุตร เลขาฯ ทหารโผล่รองหัวหน้าพรรค

27.05.2018
  • LOADING...

หลัง คสช. เปิดให้กลุ่มการเมืองสามารถยื่นขอจดแจ้งชื่อเพื่อตั้งพรรคการเมืองมาแล้วก่อนหน้านี้ หนึ่งในกลุ่มการเมืองที่ถูกจับตาเป็นพิเศษก็คือ ‘กลุ่มอนาคตใหม่’ ที่มี นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ และ ผศ.ดร.ปิยบุตร แสงกนกกุล เป็นแกนนำสำคัญในการยื่นคำขอ รวมถึงที่ผ่านมาได้เดินสายในหลายจังหวัดเพื่อพบปะประชาชน ขณะเดียวกันก็มีกระแสว่าอาจจะไม่ได้รับการรับรอง เนื่องจากถูกท้วงติงว่าอาจเข้าข่ายฝ่าฝืนคำสั่ง คสช.

 

กระทั่งเมื่อวันที่ 4 พ.ค. ที่ผ่านมา คสช. ได้มีหนังสืออนุญาตให้พรรคอนาคตใหม่จัดประชุมพรรคได้ โดยจะเริ่มประชุมพรรคครั้งที่ 1 ในวันที่ 27 พ.ค. ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โดยก่อนการประชุมพรรคอนาคตใหม่ ได้ส่งบัตรเชิญไปให้ประชาชนราว 1,500 รายที่ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ thefuturewewant.today

 

อย่างไรก็ตาม การประชุมดังกล่าวเพื่อดำเนินการรับรองระเบียบข้อบังคับพรรค เลือกหัวหน้า และกรรมการบริหารพรรค เพื่อเดินหน้าในการจดทะเบียนเป็นพรรคการเมืองที่สมบูรณ์ต่อไป

 

 

สำหรับบรรยากาศวันนี้ การประชุมเริ่มต้นในเวลาประมาณ 9.30 น. โดยที่ประชุมซึ่งมีองค์ประชุมจำนวน 474 คน ได้รับรองให้ เคท ครั้งพิบูลย์ นักกิจกรรมด้านความหลากหลายทางเพศ หนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้งพรรคอนาคตใหม่ เป็นประธานในที่ประชุมชั่วคราว เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย

 

 

จากนั้น เคท ได้ดำเนินการประชุมตามวาระ ได้แก่ การกำหนดชื่อย่อและภาพเครื่องหมายพรรคอนาคตใหม่ คำประกาศอุดมการณ์ทางการเมือง ข้อบังคับและนโยบาย โครงสร้างการบริหารและตำแหน่งต่างๆ รวมทั้งสาขาและตัวแทนประจำจังหวัด วิธีการบริหารทรัพย์สิน และการจัดทำบัญชีของพรรค

 

โดยที่ประชุมได้พิจารณาวาระการประชุมจัดตั้งพรรค ครบตามหลักเกณฑ์ในการบริหารและการดำเนินกิจการทางการเมืองของพรรค ซึ่งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 ครบทุกวาระ

 

 

และที่ประชุมมีมติเลือกกรรมการบริหารพรรค 17 คน โดยมีมติด้วยคะแนนเสียง 473 คน รับรองให้ ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ เป็นหัวหน้าพรรค งดออกเสียงหนึ่งเสียงโดยธนาธร

 

ขณะเดียวกันที่ประชุมยังรับรองให้ ‘ปิยบุตร แสงกนกกุล’ เป็นเลขาธิการพรรคด้วย

 

สำหรับตำแหน่งกรรมการบริหารพรรคอนาคตใหม่อื่นๆ ที่น่าสนใจ ได้แก่ กุลธิดา รุ่งเรืองเกียรติ ได้รับเลือกให้เป็นรองหัวหน้าพรรคคนที่ 1 นักวิชาการด้านการศึกษา มีผลงานแปลวรรณกรรมเยาวชนและรวมเรื่องสั้นจากนักเขียนชั้นนำของประเทศฟินแลนด์ เขียนหนังสือและคอลัมน์ใน WAY Magazine เกี่ยวกับประเด็นการศึกษาและวัฒนธรรม

 

 

พล.ท. พงศกร รอดชมภู รองหัวหน้าพรรคคนที่ 3 เป็นอดีตนักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่ 14 และอดีตรองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ ปัจจุบันเกษียณอายุราชการแล้ว แต่ยังคงเขียนบทความและนำเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับด้านการทหาร การต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง

 

 

พรรณิการ์ วานิช โฆษกพรรค จบการศึกษาปริญญาตรีจากคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และปริญญาโทด้านการเมืองโลกจากวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์และรัฐศาสตร์แห่งลอนดอน อดีตบรรณาธิการฝ่ายต่างประเทศ สถานีโทรทัศน์วอยซ์ทีวี เคยเป็นผู้ดำเนินรายการวิเคราะห์ข่าว Tonight Thailand, Voice Insight, The Chat Room, Divas’ Café และรายการสารคดี iASEAN

 

ดร.สุรชัย ศรีสารคาม อดีตปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จบปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปริญญาโท ด้านการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยรูสเวลต์ สหรัฐอเมริกา เป็นอดีตรองผู้ว่าราชการหลายจังหวัด และผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก ก่อนโอนมานั่งเป็นปลัดไอซีที

 

 

สำหรับรายชื่อกรรมการบริหารพรรคคนอื่นๆ ได้แก่ ชำนาญ จันทร์เรือง เป็นรองหัวหน้าพรรคคนที่ 2 รณวิต หล่อเลิศสุนทร เป็นรองหัวหน้าพรรคคนที่ 4 นิติพัฒน์ แต้มไพโรจน์ เป็นเหรัญญิกพรรค ไกลก้อง ไวทยาการ เป็นนายทะเบียนสมาชิกพรรค สุนทร บุญยอด กรรมการบริหารพรรคเครือข่ายแรงงาน วิภาพรรณ วงษ์สว่าง กรรมการบริหารพรรคเครือข่ายคนรุ่นใหม่

 

สุรชัย ศรีสารคาม เป็นกรรมการบริหารพรรคภาคกลาง เยาวลักษณ์ ภักดีประภา เป็นกรรมการบริหารพรรคภาคเหนือ ชัน ภักดีศรี เป็นกรรมการบริหารพรรคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เจนวิทย์ ไกรสินธุ์ เป็นกรรมการบริหารพรรคภาคใต้ จารุวรรณ ศรัณย์เกตุ กรรมการบริหารสัดส่วนที่ประชุมพรรค นิรามาน สุไลมาน กรรมการบริหารสัดส่วนที่ประชุมพรรค

 

 

สำหรับบรรยากาศการประชุมในวันนี้ มีประชาชนที่ให้ความสนใจเข้าร่วมสังเกตการณ์ รวมทั้งเจ้าหน้าที่รัฐที่ทางพรรคอนาคตใหม่ได้จัดที่นั่งไว้ให้สังเกตการณ์ มีตำรวจจาก สภ.คลองหลวง มาทำหน้าที่อำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยโดยรอบบริเวณสถานที่

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising