×

อนาคตใหม่สงสัย กกต. จงใจปกปิดข้อมูลสำนวนยุบพรรคคดีกู้เงิน ไม่ยอมให้คัดสำเนาเอกสาร

โดย THE STANDARD TEAM
22.01.2020
  • LOADING...

วันนี้ (22 มกราคม) ที่สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของทางราชการ สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล จารุวรรณ ศรัณย์เกตุ ส.ส. บัญชีรายชื่อ และกรรมการบริหารพรรคอนาคตใหม่ ได้เข้ายื่นหนังสืออุทธรณ์ต่อประธานกรรมการข้อมูลข่าวสาร เพื่อขอให้เปิดเผยเอกสาร 3 รายการ

 

เกี่ยวกับกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ส่งฟ้องคดีเงินกู้พรรคอนาคตใหม่ต่อศาลรัฐธรรมนูญ ให้ยุบพรรคอนาคตใหม่ ตามมาตรา 92 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 โดยไม่ยอมอนุญาตให้จารุวรรณ ในฐานะผู้มีส่วนได้เสียด้วยความเป็นกรรมการบริหารพรรคอนาคตใหม่ ได้คัดลอกสำเนาเอกสาร อันประกอบด้วย 

 

  1. สำเนาคำวินิจฉัย โดยมีการสรุปข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญและข้อกฎหมายที่อ้างอิง ข้อพิจารณา และข้อสนับสนุนในการใช้ดุลพินิจ

 

  1. สำเนาหนังสือการลงมติของคณะกรรมการ กกต. สำเนาการสืบสวน ไต่สวนของเจ้าพนักงาน คณะกรรมการสืบสวนและไต่สวน ความเห็นของเลขาธิการคณะกรรมการ กกต. คณะอนุกรรมการวินิจฉัย และคำวินิจฉัยของคณะกรรมการ กกต.

 

จารุวรรณระบุว่า ที่ผ่านมาตนได้เดินทางไปที่ กกต. 3 ครั้งแล้ว เพื่อขอคัดสำเนาคำวินิจฉัยและเอกสารต่างๆ เพื่อไปประกอบการสู้คดีในศาลรัฐธรรมนูญ แต่ล่าสุดเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2563 กกต. ได้ส่งจดหมายมาเป็นลายลักษณ์อักษรว่า ไม่สามารถที่จะให้ข้อมูลได้ และให้ยึดตามหนังสือที่ศาลรัฐธรรมนูญส่งมายังพรรคอนาคตใหม่ ซึ่งตนก็ได้ให้สื่อมวลชนดูแล้วว่า มีเพียงมติของ กกต. 7 คน แต่ไม่มีสำเนาเอกสารใดๆ ที่จะนำไปใช้ในการสู้คดีได้ ในกรณีนี้ กกต. มีการปฏิบัติผิดขั้นตอนตามกฎหมาย จงใจปิดบังข้อมูล ไม่ให้ตนต่อสู้คดีได้อย่างชัดเจน และอาจเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบได้

 

“ตรงนี้ดิฉันต้องไปต่อสู้ในศาลรัฐธรรมนูญต่อไป ก็ไม่สามารถที่จะมีสำนวนอะไรที่จะเอาไปคัดค้านในคดีนี้ได้เลย เลยมาอุทธรณ์ต่อกรรมการข้อมูลข่าวสารวันนี้ว่า มันเป็นเรื่องจำเป็นที่เราจะต้องมีการต่อสู้คดีต่อไป” จารุวรรณกล่าว

 

พิสูจน์อักษร: ภาวิกา ขันติศรีสกุล

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising